Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.2.2020 klo 12:00 - 4.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.3.2020
14:15 - 15:45
Pe 13.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 18.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 25.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 1.4.2020
14:15 - 15:45
Pe 3.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 8.4.2020
14:15 - 15:45
Pe 17.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 22.4.2020
14:15 - 15:45
Pe 24.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.4.2020
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opiskelija

- on perehtynyt suomalaisen yliopistoteologian historiaan, sen eurooppalaisiin lähtökohtiin ja sen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

- osaa kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin muutoksiin ja tehdä perusteltuja päätelmiä niiden vaikutuksesta teologisen ajattelun ja tutkimuksen orientaatioon

- osaa tunnistaa ja arvioida akateemisen ja kirkollisen teologian välisiä yhteyksiä ja jännitteitä sekä niiden merkitystä

- osaa reflektoida ja ilmaista asiantuntijuuttaan suullisesti ja kirjallisesti

Kurssilla tarkastellaan, miten kansalliset ja globaalit yhteiskunnalliset kysymykset vaikuttivat tiedekuntaan, miten se niihin reagoi ja millaista vaikuttavuutta se saavutti yhteiskunnassa.

Kurssilla selvitetään esimerkiksi, miten tiedekunnan ja luterilaisen kirkon suhteet muuttuivat ja miksi, millaiset tieteelliset, uskonnolliset, puoluepoliittiset tai muut näkemykset vaikuttivat tiedekunnan ja sen tutkijoiden saamaan painoarvoon tai kokemaan vastustukseen. Kurssin teemaa tarkastellaan kolmijakoisen jännitekentän – tiedekunta, luterilainen kirkko ja muu yhteiskunta – avulla.

- opetusta 26 t

- luennoilla tehtävät erityyppiset tehtävät lähdeaineistoista ja tutkimuskirjallisuudesta

- luentoihin liittyvä yksilö- tai paritehtävä (2-3 sivua). Tehtävä esitetään ryhmälle luentojen yhteydessä

- kurssiin mahdollisesti sisältyy yksi 2 tunnin osallistuminen Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien ohjelmaan (selviää vasta ko. päivien ohjelman valmistuttua)

- itsenäinen loppuessee (3-4 s)

- Asteikolla 0-5

- Arviointi muodostuu seuraavasti:

itsearviointi 1/3 (asteikolla 0-5)

loppuessee 1/3 (asteikolla 0-5)

luentoihin liittyvät ja luennoilla tehtävät tehtävät 1/3 (asteikolla 0-5)

Yksityiskohtaiset arviointia koskevat ohjeet annetaan kurssin alussa.