Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Argumentaatiotaidon verkkokurssi 5 Cr Verkkokurssi 13.1.2020 - 1.3.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Teologiset kysymykset yhteiskunnan muutoksissa 5 Cr Luentokurssi 1.11.2019 - 13.12.2019
Medieval Theories of Religious Faith 5 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 29.4.2019
Ajankohtaista keskustelua kristillisen dogmatiikan ydinkohdista 5 Cr Tentti 15.2.2019 - 15.2.2019
Ajankohtaista keskustelua kristillisen dogmatiikan ydinkohdista 5 Cr Tentti 25.1.2019 - 25.1.2019
Ajankohtaista keskustelua kristillisen dogmatiikan ydinkohdista 5 Cr Luentokurssi 29.10.2018 - 5.12.2018
Systemaattisen teologian erityiskysymyksiä: Jeesus filosofisen tarkastelun kohteena 5 Cr Luentokurssi 12.3.2018 - 25.4.2018
Systemaattisen teologian erityiskysymyksiä: Luther's theology 5 Cr Verkkokurssi 12.3.2018 - 27.4.2018
Systemaattisen teologian erityiskysymyksiä: Suvaitsevaisuus ja hyväksyvä tunnustaminen 5 Cr Luentokurssi 6.9.2017 - 20.10.2017
Systemaattisen teologian erityiskysymyksiä- Antiikin ja varhaiskeskiajan teologisia ihmiskäsityksiä 5 Cr Luentokurssi 4.9.2017 - 17.10.2017

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään henkilö on perehtynyt johonkin systemaattisen teologian historialliseen tai ajankohtaiseen erityiskysymykseen.

Sisältö

Ks. vuosikohtainen opetusohjelma

Suoritustavat

Ks. vuosikohtainen opetusohjelma

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5, tarkemmat arviointikriteerit määritellään opetusohjelmassa.