Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
18.8.2017 klo 12:00 - 3.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 6.9.2017
14:15 - 15:45
Pe 8.9.2017
14:15 - 15:45
Ke 13.9.2017
14:15 - 15:45
Pe 15.9.2017
14:15 - 15:45
Ke 20.9.2017
14:15 - 15:45
Pe 22.9.2017
14:15 - 15:45
Ke 27.9.2017
14:15 - 15:45
Pe 29.9.2017
14:15 - 15:45
Ke 4.10.2017
14:15 - 15:45
Pe 6.10.2017
14:15 - 15:45
Ke 11.10.2017
14:15 - 15:45
Pe 13.10.2017
14:15 - 15:45
Ke 18.10.2017
14:15 - 15:45
Pe 20.10.2017
14:15 - 15:45

Kuvaus

•Opiskelija tunnistaa suvaitsevaisuuden ja hyväksyvän tunnustamisen teorioiden nykykeskustelun keskeisimmät kysymyksenasettelut ja käsitteet.

•Opiskelija ymmärtää suvaitsevaisuuden ja hyväksyvän tunnustamisen teorioiden ja käsitteiden historiallista kehittymistä sekä niiden suhdetta historiallisesti muuttuviin konteksteihin.

•Opiskelija osaa soveltaa suvaitsevaisuuden ja hyväksyvän tunnustamisen käsitteistöä analysoidessaan uskonnollisia ja teologisia tekstejä.

•Opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan ja vertailemaan eri teoreetikoiden esittämiä malleja suvaitsevaisuudesta ja hyväksyvästä tunnustamisesta.

Toimivan ja rauhanomaisen yhteiskuntajärjestyksen sekä hyvän elämän toteutuminen asetelmassa, jossa yksilöillä ja ryhmillä on erilaisia uskonnollisia, kulttuurisia, kielellisiä ja etnisiä identiteettejä, edellyttää suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksyvää tunnustamista. Kurssilla tarkastellaan suvaitsevaisuuden ja hyväksyvän tunnustamisen teemoja sekä historiallisesta että systemaattisen nykykeskustelun näkökulmasta. Kurssin alkupuolen luennoilla käydään läpi keskeisiä käsitteitä, teemoja ja ajattelijoita. Loppupuolella painopiste siirtyy aktiiviseen työskentelyyn tekstien kanssa sekä seminaarimuotoiseen keskusteluun.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin ja seminaaritapaamisiin. Suoritukseen kuuluu myös itsenäisesti luettavia artikkeleja, seminaaritapaamisessa pidettävä lyhyt esitelmä ja kirjallisia tehtäviä.

Arviointiasteikko on 0-5. Kokonaisarvosanasta 75 % määrittyy itsenäisesti suoritettavien kirjallisten tehtävien (tai kirjatentin) perusteella ja 25 % esitelmän perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka opiskelija kykenee omatoimisesti soveltamaan sekä kriittisesti arvioimaan kurssilla esiteltyjä teorioita.