Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2019 klo 12:00 - 4.1.2020 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja kritisoida erilaisissa teksteissä esitettyjä argumentteja, argumentaatiostrategioita ja retorisia tehokeinoja ja soveltaa taitojaan maisterintutkielmansa kirjoittamiseen.

Kurssilla tarkastellaan erilaisia tekstejä keinoina vaikuttaa lukijaan ja vakuuttaa hänet. Opetellaan tunnistamaan argumentteja ja argumentaatiostrategioita, argumenttien heikkouksia ja argumentaatiovirheitä. Tutkitaan reilun argumentaation ehtoja ja arvioidaan, mikä tekee vaikuttamisesta ja vakuuttamisesta epäreilua. Arvioidaan retorisia tehokeinoja osana vakuuttavaa viestintää ja paneudutaan dialogiseen argumentaatioon.

Kurssin suorittaminen edellyttää viikoittaista analyysitehtävien tekemistä ja vertaiskommentointia. Osa tehtävistä on dialogimuotoisia. Lopputehtävässä sovelletaan kurssilla opittuja asioita annettuun tekstiin. Tukena käytetään argumentaatiotaitoa käsittelevää kirjallisuutta. Viikkotehtävät ja lopputehtävät arvostellaan.

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5. Arvostelussa kiinnitetään huomiota opiskelijan kykyyn soveltaa kurssilla käsiteltyjä asioita erilaisiin teksteihin.