Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa. Kevään 2020 kurssi järjestetään verkkokurssina Moodlessa.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 24.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 31.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 7.4.2020
10:15 - 11:45
Ti 21.4.2020
10:15 - 11:45
Ti 28.4.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija tuntee teknologia- ja innovaatiouskon käsitteet ja osaa arvioida teknologian roolia ilmastonmuutoksessa ja siitä käytävässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Hän tuntee teknologian ja uskonnon suhteen historiaa. Opiskelija hallitsee analyyttista ja kollektiivista lukemista ja pystyy rakentavaan keskusteluun teknologiauskon roolista ja merkityksestä ilmastonmuutoksen tuottamisessa ja ratkaisuissa.

Kurssi tarkastelee teknologiaa implisiittisenä uskontona, uskomusjärjestelmänä ja ideologiana, teknologian ja uskonnon suhteen historiaa sekä teknologian roolia ilmastonmuutoksessa.

Aktiivinen osallistuminen lukupiirityöskentelyyn yhdessä ja ryhmissä, ryhmäesitelmä ja -essee

0-5

Luennot, lukupiirityöskentely