Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.2.2020 klo 12:00 - 2.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 18.3.2020
14:15 - 15:45
Ma 23.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 25.3.2020
14:15 - 15:45
Ma 30.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 1.4.2020
14:15 - 15:45
Ma 6.4.2020
14:15 - 15:45
Ke 8.4.2020
14:15 - 15:45
Ma 20.4.2020
14:15 - 15:45
Ke 22.4.2020
14:15 - 15:45
Ma 27.4.2020
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opiskelija tietää mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan ja miten se on kehittynyt. Opiskelija tuntee globaalin etelän teologista ajattelua. Opiskelija hallitsee peruskäsitteet ja osaa soveltaa kontekstuaalisen teologian näkökulmia itsenäisesti.

Kurssi antaa perustiedot siitä mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan, millaisia kysymyksiä siinä käsitellään ja miten se on kehittynyt. Näkökulma on globaali. Painopiste on systemaattisessa teologiassa, mutta kontekstuaalista teologiaa esitellään myös muiden teologisten oppiaineiden ja monitieteisyyden näkökulmasta. Luennoilla käydään aktiivista keskustelua kontekstuaalisen teologian teemoista

Kontekstuaalinen teologia on hyvin laaja kattokäsite. Kurssilla käsitellään sitä, mitä ylipäätään voidaan pitää kontekstuaalisena teologiana ja mitä termillä tarkoitetaan/ei tarkoiteta. Universaalisuus – kontekstuaalisuus –suhde. Esitellään keskeisimmät kontekstuaalisen teologian muodot: afrikkalainen, aasialainen ja latinalaisamerikkalainen kontekstuaalinen teologia; kontekstuaalisen teologian suhde vapautuksen teologiaan; feministiteologia sekä etelästä että pohjoisesta; globaalin pohjoisen kontekstuaaliset teologiat; alkuperäiskansojen teologia; miten teologia vastaa globaaleihin kysymyksiin (ympäristö, rauha ja konfliktit, köyhyys ja kehitys, ihmisoikeudet, sukupuoli ja seksuaalisuus, globaalietiikka); kulttuurienvälinen teologia; kristinuskon painopiste globaalissa etelässä, lähetysyhteistyö. Kontekstuaalinen raamatuntutkimus ja -tulkinta.

Luentopäiväkirja tai essee, joissa sovelletaan kurssilla opittua johonkin uuteen kontekstiin.

Arviointiasteikko ja kriteerit: 0-5

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmä: ongelmalähtöisyys yhdistettynä perusasioiden luennointiin. Opiskelija osallistuu luennoille ja sitoutuu työskentelemään pienryhmässä soveltamaan oppimaansa sekä esittelemään sen luennolla.