Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 2.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 9.10.2019
09:15 - 11:45
Ke 16.10.2019
09:15 - 11:45
Ke 30.10.2019
09:15 - 11:45
Ke 6.11.2019
09:15 - 11:45
Ke 13.11.2019
09:15 - 11:45
Ke 20.11.2019
09:15 - 11:45
Ke 27.11.2019
09:15 - 11:45
Ke 4.12.2019
09:15 - 11:45

Kuvaus

  • opiskelija kykenee yhdistämään ja vertailemaan teologian ja uskonnontutkimuksen eri alojen tietoa rituaalinäkökulman avulla,
  • analysoimaan rituaalitutkimuksessa käytettyjen teorioiden luonnetta ja selitysmekanismeja,
  • etsimään ja jäsentämään rituaalitutkimuksen kannalta relevanttia tutkimusaineistoa valitsemistaan lähteistä (esimerkiksi kirjallisuudesta, mediasta tai havainnoinnin kohteesta),
  • soveltamaan rituaalitutkimuksen teorioita ja näkökulmia empiiriseen, etnografiseen tai historialliseen aineistoon

Rituaaliopinnoissa perehdytään akateemisen rituaalitutkimuksen perusteisiin ja opastetaan soveltamaan teoreettista tietoa uskonnollisten ja sekulaarien yhteisöjen rituaalisiin käytäntöihin. Sovelluksia voi tehdä esimerkiksi empiiriseen, historialliseen tai etnografiseen aineistoon. Opetuksessa korostuu monitieteisyys. Opiskelijaa rohkaistaan yhdistämään ja vertailemaan eri kursseilla oppimaansa tietoutta rituaalinäkökulman avulla.

Opiskelijat tuottavat joka kerraksi 2–3 sivun pituisen oppimispäiväkirjan lukutehtävästä tai havainnointitehtävästä. Oppimispäiväkirjat palautetaan ennen kutakin luentoa Moodle-alustalle. Lopullinen suoritus eli portfolio sisältää oppimispäiväkirjojen ja havainnointitehtävän lisäksi tiivistelmän oppimisprosessista (1-2 s.) ja lyhyen soveltavan esseen (5–7 s.). Portfolio palautetaan kurssin jälkeen määräpäivään mennessä sille varattuun palautuskansioon.

0-5. Luentotehtävien painoarvo 25%, lopputyön 75%. Lopputyön arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten opiskelija kykenee rajaamaan tutkittavan aineiston, muodostamaan tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen ja soveltamaan jotakin rituaalitutkimuksen teoriaa tai näkökulmaa tutkittavaan aineistoon.

ohjeistetut luku- ja havainnointitehtävät, osallistuminen ryhmätyöskentelyyn luennoilla ja lyhyen loppuesseen kirjoittaminen. Opiskelija saa luennoilla ohjausta tutkimuskysymysten muotoiluun ja aineiston valintaan.