Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Religion, migration, and the city

Contents of the course are:
• Religious identity formation and transformation in relation to migration pressures
• Immigration and multiculturalism in Finland
• Finnish religious communities and immigration
• Connections between urban contexts, immigration, and religion

The course consists of an intensive period of teaching by Associate Professor Tinu Ruparell from University of Calgary, 12 hours between September 18th and September 21st. This intensive period is followed by weekly lessons with University Lecturers Henrietta Grönlund and Tapani Innanen between September 26th and October 17th.

Goals of the course are, that the student:
• can analyze connections between urban contexts, migration, and religion
• can analyze processes related to migration and religion from the viewpoints of the immigrant and the receiving community / society
• develops one’s communication skills and competencies in applying theoretical knowledge into practical work for the society

Ilmoittaudu
18.8.2017 klo 12:00 - 10.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 18.9.2017
16:15 - 18:45
Ti 19.9.2017
14:15 - 16:45
Ke 20.9.2017
09:15 - 11:45
To 21.9.2017
09:15 - 11:45
Ti 26.9.2017
14:15 - 16:45
Ti 3.10.2017
14:15 - 16:45
Ti 10.10.2017
14:15 - 16:45
Ti 17.10.2017
14:15 - 16:45

Kuvaus

The student

- can analyze connections between urban contexts, migration, and religion

- can analyze processes related to migration and religion from the viewpoints of the immigrant and the receiving community / society

Opiskelija

- osaa eritellä kaupunkikontekstien, maahanmuuton ja uskonnon yhteyksiä

- osaa analysoida maahanmuuttoon ja uskontoon liittyviä tekijöitä ja kehityskulkuja maahanmuuttajan ja vastaanottavan yhteisön / yhteiskunnan näkökulmista

  • Theoretical perspectives on migration and religious diversity / multiculturalism.
  • Migration and religious diversity in Finland, a special focus on asylum seekers as a distinct group of migrants.
  • The course is carried out in cooperation with University of Calgary (Religious studies, Tinu Ruparell). It also includes the viewpoints of urban theology (Henrietta Grönlund) and connects to a research project on religion, world views, and cultures in reception centres (Tapani Innanen).
  • Teoreettiset näkökulmat maahanmuuttoon ja uskonnolliseen monimuotoisuuteen / monikulttuurisuuteen.
  • Maahanmuutto ja uskonnollinen monimuotoisuus Suomessa, erityisenä näkökulmana turvapaikanhakijat.
  • Kurssi toteutetaan yhteistyössä Calgaryn yliopiston kanssa (Religious studies, Tinu Ruparell). Lisäksi se kytkeytyy kaupunkiteologian hankkeeseen (Henrietta Grönlund) sekä uskontoihin, katsomuksiin ja kulttuureihin vastaanottokeskusten arjessa liittyvään tutkimushankkeeseen (Tapani Innanen).

Lectures, written assignments.

Luennot, kirjalliset tehtävät.

Henrietta Grönlund