Pixabay & Stocksnap

MONIALAISESTI KATSOMUKSISTA KOULUSSA

Historiaa, pedagogiikkaa ja didaktiikkaa, uskontotiedettä, lainsäädäntöä, ihmisoikeuksia sekä dialogia.

Teologisessa tiedekunnassa järjestettävä kurssi on avoin myös muiden tiedekuntien opiskelijoille. Kasvatustieteen maisteriohjelmassa kurssin voi lukea valinnaisiin opintoihin koodilla EDUM016. Kurssi on osa opettajankoulutuksen kehittämishanketta Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä (KuKaS).

Tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan
- ymmärtää eri näkökulmia katsomuksiin koulussa
- tuntee tekijöitä, jotka vaikuttavat koulun ja katsomusten väliseen suhteeseen Suomessa ja Euroopassa
- pystyy jäsentämään teoreettisesti ongelmatilanteita, joita katsomusten kohtaamisessa joskus on
- osaa suhtautua reflektiivisesti omaan katsomustaustaansa.
- tuntee välineitä, joiden avulla käydä neuvotteluja katsomusten välillä.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Katsomusten välinen sensitiivisyys ja reflektiivisyys to 6.9.
Katsomusten väliset taidot ti 11.9.
Koulun uskonnonopetus: dialoginäkökulma to 13.9.
Uskontojen moninaisuus ti 18.9.
Oppituntiyhteistyön suunnittelua to 20.9.
Käytännön esimerkki: islam koulussa ti 25.9.
Oppituntiyhteistyötä espoolaisella koululla to 27.9.
Uskonnonvapaus ja koulutus Suomessa ti 2.10.
Onko suomalainen koulu uskonnollinen vai uskonnoton? to 4.10.
Koulun uskonnonopetus: ihmisoikeusnäkökulma ti 9.10.
Tapausmenetelmä, yhteenveto, palaute kurssista to 11.10.

Ilmoittaudu
15.8.2018 klo 12:00 - 28.8.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 6.9.2018
10:00 - 12:00
Ti 11.9.2018
10:00 - 12:00
To 13.9.2018
10:00 - 12:00
Ti 18.9.2018
10:00 - 12:00
To 20.9.2018
10:00 - 12:00
Ti 25.9.2018
10:00 - 12:00
To 27.9.2018
10:00 - 12:00
Ti 2.10.2018
10:00 - 12:00
To 4.10.2018
10:00 - 12:00
Ti 9.10.2018
10:00 - 12:00
To 11.10.2018
10:00 - 12:00

Kuvaus

Opiskelija

- ymmärtää eri näkökulmia katsomuksiin koulussa

- tuntee tekijöitä, jotka vaikuttavat koulun ja katsomusten väliseen suhteeseen Suomessa ja Euroopassa

- pystyy jäsentämään teoreettisesti ongelmatilanteita, joita katsomusten kohtaamisessa joskus on

- osaa suhtautua refleksiivisesti omaan katsomustaustaansa.

- tuntee välineitä, joiden avulla käydä neuvotteluja katsomusten välillä.

- näkökulmia kouluun katsomuksellisten neuvottelujen kenttänä ja koulun uskonnonopetukseen

- välineitä jäsentää katsomuksellista moninaisuutta koulussa ja koulun henkilökunnan toimintaa siinä

- välineitä katsomusten väliseen vuorovaikutukseen

- harjoitusta välineiden käyttöön.

Kurssin suorittamista etänä ei suositella, mutta siitä voi neuvotella opettajan kanssa.

Kurssin suorittamiseen sisältyy:

- osallistuminen opetukseen

- kirjallisuuteen perehtyminen

- keskustelu Moodlessa

- pieni haastattelutehtävä

- oppimispäiväkirja + lyhyt essee

Arviointi perustuu oppimispäiväkirjassa ja Moodle-alustalla osoitettuun opiskeluaktiivisuuteen ja teemojen oppimiseen sekä loppuesseeseen. Kandidaattiopiskelijoilta loppuessee edellyttää valitun kysymyksen tarkastelua eri näkökulmista kirjallisuuden (myös valinnaisen) ja kurssilla käydyn keskustelun pohjalta. Maisteriopiskelijat (=TUM-3312 -jakson suorittajat) laativat esseen, joka täyttää akateemisen kirjoitelman tunnuspiirteet. Kirjoituksen laajuus: 2000– 2500 sanaa. Arvosteluasteikko 0-5