Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ekumeeninen teologia 5 Cr Luentokurssi 30.10.2019 - 13.12.2019
Ekumeeninen teologia 5 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 25.4.2019
Ekumeeninen teologia 5 Cr Luentokurssi 15.1.2018 - 21.2.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ekumeenisen teologian keskeisiä kysymyksiä osana systemaattisen teologian keskustelua ja osaa käyttää ekumeenisia lähdetekstejä ekumeniikan kysymysten analyysissä.

Sisältö

Tutustuminen systemaattisen teologian yleisesitykseen ja ekumeenisiin lähdeteksteihin. Kontaktiopetus tukee kirjallisuuteen tutustumista.

Suoritustavat

Luennot tai lukupiiri sekä kirjallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

arvosanat 0-5. Arviointikriteereinä ovat opiskelijan kyky ymmärtää ekumeenisen teologian kysymyksiä systemaattisen teologian kokonaisuudessa sekä kyky käyttää ekumeenisia lähdetekstejä ekumeniikan kysymysten analyysissä.