Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ekumeniikan nykykeskustelua 5 Cr Luentokurssi 7.1.2020 - 10.1.2020
Sukupuoli ekumeenisessa keskustelussa 5 Cr Luentokurssi 14.1.2019 - 21.2.2019
Ekumeniikan nykykeskustelua: reformaatio ja ekumenia 5 Cr Luentokurssi 15.1.2018 - 26.2.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ekumeenisen teologian ajankohtaista keskustelua ja osaa arvioida kriittisesti eri näkemysten lähtökohtia.

Sisältö

Tutustuminen ekumeenisen ja yleisen systemaattisen teologian ajankohtaista keskustelua koskevaan kirjallisuuteen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät tukevat kirjallisuuteen tutustumista.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

arvosanat 0-5. Arviointi perustuu opiskelijan osoittamaan kykyyn arvioida kriittisesti eri näkemysten lähtökohtia.