Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 2.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.9.2019
12:15 - 15:45
To 12.9.2019
12:15 - 15:45
Ma 23.9.2019
12:15 - 15:45
To 26.9.2019
12:15 - 15:45
Ma 7.10.2019
12:15 - 15:45
To 10.10.2019
12:15 - 15:45
Ma 14.10.2019
12:15 - 15:45
To 17.10.2019
12:15 - 15:45

Kuvaus

Metodiopinnot suoritettuaan opiskelija on selvillä historiantutkimuksen metodeista ja tuntee kirkkohistoriallisten lähteiden monimuotoisuuden. Hän osaa asettaa kriittisiä tutkimuskysymyksiä ja soveltaa lähdekritiikkiä oman tutkielmansa teemaa muotoillessaan ja sen lähteistöä kartoittaessaan. Hän hallitsee lähteiden referoinnin, johtopäätösten tekemisen ja niiden esittämisen sekä pystyy laatimaan asianmukaiset alaviitteet. Lisäksi hän osaa tuottaa aikamuodoiltaan ja muilta kielellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta tekstiä. Metodiopintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet laatia kirkkohistorian alalta metodisesti, tutkimusteknisesti ja kielellisesti pätevä tieteellinen tutkielma.

Luentoja, harjoitustehtäviä, kotitehtäviä, arkistovierailu

Kertauskuulustelu

- arvioidaan asteikolla 0-5