Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssilla opetellaan luentojen ja harjoitustehtävien avulla keskeiset määrällisen tutkimuksen käsitteet, sekä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, joita tarvitaan määrällisillä menetelmillä tehdyn maisterintutkielman tekemiseen. Kurssilla opitaan valitsemaan sopiva aineistonkeruumenetelmä, tekemään kyselylomake paperisena ja sähköisenä, sekä analysoimaan tuloksia SPSS -Statistics ohjelmalla. Analyysimenetelmiin kuuluvat mm. keskiarvo, keskihajonta, ristiintaulukointi, korrelaatiot, t-testi, varianssianalyysi ja faktorianalyysi. Kurssin sisältö ja ajoitus on rakennettu tukemaan maisterintutkielman tekemistä käytännöllisen teologian pääaineseminaareissa siten että 2. periodissa keskitytään aineistonkeruuseen liityviin teemoihin ja 3. jaksossa analysoidaan kerättyjä tutkimusaineistoja mahdollisuuksien mukaan. Kurssille saa tulla mukaan myös kertaamaan, silloinkin on hyvä ilmoittautua weboodissa.

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 28.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikkaLisätieto
To 31.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 4.11.2019
15:15 - 16:45
To 7.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 11.11.2019
15:15 - 16:45
To 14.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 18.11.2019
15:15 - 16:45
To 21.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 25.11.2019
15:15 - 16:45
Ma 13.1.2020
14:15 - 17:30
To 23.1.2020
14:15 - 17:30
ei kurssia 16.1.2020, 30.1.2020, 6.2.2020
Ma 27.1.2020
14:15 - 17:30
Ma 3.2.2020
14:15 - 17:30