Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikka 5 Cr Luentokurssi 9.9.2020 - 7.10.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Luentokurssi 3.9.2020 - 1.10.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofia 5 Cr Luentokurssi 2.9.2020 - 30.9.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: ekumeniikan menetelmäopinnot 5 Cr Luentokurssi 1.9.2020 - 13.10.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikka 5 Cr Luentokurssi 12.9.2019 - 17.10.2019
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Luentokurssi 10.9.2019 - 3.12.2019
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofia 5 Cr Luentokurssi 3.9.2019 - 11.10.2019
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikan menetelmäopinnot 5 Cr Kurssi 11.9.2018 - 9.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: ekumeniikan menetelmäopinnot 5 Cr Kurssi 10.9.2018 - 17.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Luentokurssi 5.9.2018 - 17.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofian menetelmäopinnot 5 Cr Luentokurssi 5.9.2018 - 4.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikan menetelmäopinnot 5 Cr Kurssi 11.9.2017 - 27.9.2017
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: ekumeniikan menetelmäopinnot 5 Cr Kurssi 5.9.2017 - 5.10.2017
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofian menetelmäopinnot 5 Cr Kurssi 5.9.2017 - 18.10.2017
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Luentokurssi 28.8.2017 - 22.9.2017

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt opinnäytteen laatimiseen liittyviin teknisiin, metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin. Hän tuntee oppiaineen tutkielmalle asettamat vaatimukset ja arviointikriteerit.

Sisältö

Oppiaineeseen tehtävän opinnäytteen metodien esittely.

Suoritustavat

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavien kurssien yhteydessä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja –menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. Arviointiasteikko 0-5.