Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 5.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 12.9.2019
14:15 - 17:45
To 19.9.2019
14:15 - 17:45
To 26.9.2019
14:15 - 17:45
To 3.10.2019
14:15 - 17:45
To 10.10.2019
14:15 - 17:45
To 17.10.2019
14:15 - 17:45

Kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt pro gradu –tasoisen opinnäytteen laatimiseen liittyviin tutkimusmetodologisiin, teknisiin ja eettisiin kysymyksiin. Hän osaa käyttää systemaattisen analyysin menetelmää. Hän tuntee dogmatiikan oppiaineen tutkielmalle asettamat vaatimukset ja arviointikriteerit.

Dogmatiikan oppiaineeseen tehtävän opinnäytteen menetelmien esittely ja harjoittelu.

Opiskelija laatii alustavan suunnitelman pro gradu -työnsä aihepiiristä sekä siihen liittyvän alustavan lähde- ja kirjallisuusluettelon. Lisäksi hän laatii analyysin yhdestä dogmatiikan alan opinnäytteestä tai oppialan piiriin kuuluvasta tieteellisestä artikkelista.

Arvosanat 0-5. Opiskelija osoittaa käytännössä, että hän osaa tuottaa tieteellistä tekstiä, joka perustuu systemaattisen analyysin menetelmän käyttöön. Hän laatii tulevan tutkielmansa alustavan johdantoluvun sekä lähde- ja kirjallisuusluettelon.