Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2019 klo 12:00 - 17.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:15 - 15:45
Pe 24.1.2020
12:15 - 15:45
Pe 31.1.2020
12:15 - 15:45
Pe 7.2.2020
12:15 - 15:45
Pe 14.2.2020
12:15 - 15:45

Kuvaus

* Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää toiminnan ja yhteistoiminnan käsitteen merkityksen ja käyttömahdollisuudet etiikan tutkimuksessa.

* Opiskelija osaa analysoida käsitteellisesti toimintaa ja yhteistoimintaa.

* Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan käsitevälineitä eettisesti relevanttien kysymysten tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

- Teon teoria, yhteistoiminnan filosofinen analyysi

- Vallan ja vaikuttamisen käsitteet

- Vastavuoroisuus eettisenä käsitteenä

- Esimerkkejä vallasta ja vaikuttamisesta yhteistoimintana

- Käsitetutkimuksen mahdollisuuksia ja ongelmakohtia

- Luennot

- Kotitehtävät

- Essee

- Kurssia tukevaa kirjallisuutta

Ilmoitetaan kurssilla.

Asteikko 1-5, kaikki kirjalliset tehtävät arvostellaan.

- Opintojakso kuuluu myös Johtamisen temaattiseen kokonaisuuden valinnaisiin opintoihin.

- Opintojakso suositellaan suoritettavaksi Johtamisen opintokokonaisuuteen kuuluvan johdantokurssin jälkeen.

- Johtamisen opintokokonaisuuden suorittajille on varattu 10 paikkaa.