Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia 5 Cr Tentti 8.5.2020 - 8.5.2020
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia 5 Cr Tentti 24.4.2020 - 24.4.2020
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia 5 Cr Tentti 20.3.2020 - 20.3.2020
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia 5 Cr Tentti 21.2.2020 - 21.2.2020
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia 5 Cr Tentti 24.1.2020 - 24.1.2020
Johanneksen evankeliumi (TUM-U3202) 5 Cr Luentokurssi 31.10.2019 - 12.12.2019
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia, rästitentti 5 Cr Tentti 25.1.2019 - 25.1.2019
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia 5 Cr Luentokurssi 29.10.2018 - 13.12.2018
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia: Johanneksen kirjeet 5 Cr Kurssi 15.3.2018 - 3.5.2018
PERUUTETTU: Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia: Johdatus papyrustutkimukseen 5 Cr Kurssi 31.10.2017 - 5.12.2017

Kohderyhmä

Osio on pakollinen kaikille Uuden testamentin eksegetiikan syventäviä opintoja suorittaville.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee lukemaan Uuden testamentin kreikankielistä tekstiä itsenäisesti, osittain myös ilman apuneuvoja. Hän kykenee arvioimaan tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä argumentteja alkutekstin perusteella. Hän tuntee Uuden testamentin johdanto-opin ja teologisten virtausten keskeiset piirteet, niin että hän kykene sijoittamaan Uuden testamentin kirjat niiden ajanhistoriallisiin ja tutkimuksellisiin puitteisiin.

Sisältö

1. Uutta testamenttia kreikaksi (2 op)

Johanneksen evankeliumi 5-8 (20s.), Roomalaiskirje 1-11 (23s.)

2. Johdanto-opin ja teologian keskeisiä kysymyksiä, 3op

Suoritustavat

Tekstit suoritetaan osallistumalla soveltuvalle tekstikurssille tai itsenäisesti opiskellen ja tenttien. Johdanto-oppi ja teologia suoritetaan joko a) itsenäisesti esseetehtävillä, joita varten on saatavilla aiheet ja kirjallisuuden sisältävä ohjeistus tai b) osallistumalla ajanhistorian ja teologian lukupiiriin.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi asteikolla 0-5. Tekstitenttien osalta arvioidaan kykyä kääntää tekstiä ilman apuneuvoja sekä määritellä ja selittää tekstin kieliopillisia muotoja ja rakenteita. Johdanto-opin ja teologian osuutta arvioidaan opintojakson yleistavoitteiden mukaisesti.