Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 19.5.2021 - 19.5.2021
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 16.6.2021 - 16.6.2021
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 28.7.2021 - 28.7.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 28.4.2021 - 28.4.2021
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 31.3.2021 - 31.3.2021
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 24.2.2021 - 24.2.2021
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 28.11.2020 - 28.11.2020
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Luentokurssi 29.10.2020 - 10.12.2020
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 24.10.2020 - 24.10.2020
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 10.10.2020 - 10.10.2020
Uuden testamentin täydentävät kieliopinnot 5 Cr Tentti 12.9.2020 - 12.9.2020
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 15.7.2020 - 15.7.2020
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 10.6.2020 - 10.6.2020
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 8.5.2020 - 8.5.2020
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 24.4.2020 - 24.4.2020
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 20.3.2020 - 20.3.2020
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 21.2.2020 - 21.2.2020
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 24.1.2020 - 24.1.2020
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 29.11.2019 - 29.11.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 1.11.2019 - 1.11.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Luentokurssi 29.10.2019 - 10.12.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 11.10.2019 - 11.10.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 20.9.2019 - 20.9.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 17.7.2019 - 17.7.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 26.6.2019 - 26.6.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 6.5.2019 - 6.5.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 12.4.2019 - 12.4.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 22.3.2019 - 22.3.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 15.2.2019 - 15.2.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 25.1.2019 - 25.1.2019
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 30.11.2018 - 30.11.2018
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 9.11.2018 - 9.11.2018
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 12.10.2018 - 12.10.2018
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 20.4.2018 - 20.4.2018
Uuden testamentin teksti: syventävä osio II 5 Cr Tentti 23.2.2018 - 23.2.2018

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • perehtyy Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon tutkimuksen kannalta keskeisiin kieliin
  • hyödyntää oppimiensa kielten taitoa Uuden testamentin tekstien tulkinnassa
  • pystyy toimimaan asiantuntijana Uuden testamentin ja muiden varhaisen kristinuskon kannalta keskeisten tekstien käännöstyössä

Sisältö

Opintojaksossa opiskelija voi perehtyä syvällisesti Uuden testamentin teksteihin alkukielellä tai opiskella uusia vanhoja kieliä, joiden osaamisesta on hyötyä Uuden testamentin ja sen syntymaailman ymmärtämisessä.

Suoritustavat

Opintojakso voidaan suorittaa kolmella eri tavalla:

1) Opiskelija tenttii suullisesti tai kirjallisesti noin 100 sivua Uutta testamenttia kreikaksi. Tentittävistä teksteistä sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa eikä niissä saa olla opiskelijan aikaisemmin muissa opintojaksoissa suorittamia tekstejä.

2) Opiskelija osallistuu Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon kannalta relevantille kielikurssille (5op), jota ei ole sisällytetty muihin opintoihin. Kielivaihtoehtoja ovat mm. arabia, aramea, gees, kopti, latina, rabbiininen heprea, syyria.

3) Opiskelija osallistuu sopivalle tekstikurssille (5op), jossa luetaan esimerkiksi Septuagintaa, klassista kreikkaa tai koptia.

Vaihtoehdoissa 2) ja 3) suoritustapa kurssin opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Sopivista kursseista ja korvaavuuksista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavan/ien kurssin/ien yhteydessä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvostelu 0-5. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja –menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.