Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Uskonnonfilosofian suuntauksia 5 Cr Tentti 24.1.2020 - 24.1.2020
Uskonnonfilosofian suuntauksia 5 Cr Luentokurssi 9.9.2019 - 25.11.2019
Uskonnonfilosofian suuntauksia: wittgensteinilainen perinne 5 Cr Luentokurssi 16.1.2019 - 22.2.2019
Uskonnonfilosofian suuntauksia: Uskonnollisen uskon luonne 5 Cr Kurssi 17.5.2018 - 24.5.2018
Uskonnonfilosofian suuntauksia: pahan ongelma 5 Cr Tentti 11.5.2018 - 11.5.2018
Uskonnonfilosofian suuntauksia: pahan ongelma 5 Cr Tentti 20.4.2018 - 20.4.2018
Uskonnonfilosofian suuntauksia 5 Cr Luentokurssi 17.1.2018 - 23.2.2018

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt jo aineopinnoissa (kandidaattitasolla) aloitettua perehtymistä uskonnonfilosofian keskeisimpiin suuntauksiin (historiallisesti ja nykykeskustelussa), erityisesti analyyttiseen uskonnonfilosofiaan, wittgensteinilaiseen uskonnonfilosofiaan, pragmatismiin sekä fenomenologiseen ja postmoderniin uskonnonfilosofiaan. Opiskelija on myös harjaantunut vaativan uskonnonfilosofisen kirjallisuuden lukemisessa ja tulkitsemisessa. Hän osaa analysoida kriittisesti uskonnonfilosofian suuntausten kehitystä ja keskinäisiä suhteita.

Sisältö

Syventävä perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisimpiin suuntauksiin ja niiden historiallisiin taustoihin. Klassikkotekstien itsenäinen lukeminen on keskeinen osa sisältöä. Kurssin tarkempi temaattinen painopiste voi vaihdella vuosittain.

Suoritustavat

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiseen kirjallisuuteen ja alan avainsuuntauksia koskeviin tulkintoihin laatimalla itsenäisen kirjallisen työn (essee) ja/tai osallistumalla kirjatenttiin.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

arvosanat 0-5. Arviointi kohdistuu osaamistavoitteiden toteutumiseen.