Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
6.3.2018 klo 12:00 - 10.5.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 17.5.2018
10:00 - 14:00
Pe 18.5.2018
10:00 - 14:00
Ma 21.5.2018
10:00 - 14:00
Ti 22.5.2018
10:00 - 14:00
Ke 23.5.2018
10:00 - 14:00
To 24.5.2018
10:00 - 14:00

Materiaalit

Aiemmat diat korvattu, nyt materiaaleissa kaikki diat

Kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt jo aineopinnoissa (kandidaattitasolla) aloitettua perehtymistä uskonnonfilosofian keskeisimpiin suuntauksiin (historiallisesti ja nykykeskustelussa), erityisesti analyyttiseen uskonnonfilosofiaan, wittgensteinilaiseen uskonnonfilosofiaan, pragmatismiin sekä fenomenologiseen ja postmoderniin uskonnonfilosofiaan. Opiskelija on myös harjaantunut vaativan uskonnonfilosofisen kirjallisuuden lukemisessa ja tulkitsemisessa. Hän osaa analysoida kriittisesti uskonnonfilosofian suuntausten kehitystä ja keskinäisiä suhteita.

Syventävä perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisimpiin suuntauksiin ja niiden historiallisiin taustoihin. Klassikkotekstien itsenäinen lukeminen on keskeinen osa sisältöä. Kurssin tarkempi temaattinen painopiste voi vaihdella vuosittain.

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiseen kirjallisuuteen ja alan avainsuuntauksia koskeviin tulkintoihin laatimalla itsenäisen kirjallisen työn (essee) ja/tai osallistumalla kirjatenttiin.

arvosanat 0-5. Arviointi kohdistuu osaamistavoitteiden toteutumiseen.