Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.4.2018 klo 08:00 - 1.5.2018 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.5.2018
12:00 - 16:00

Kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt jo aineopinnoissa (kandidaattitasolla) aloitettua perehtymistä uskonnonfilosofian keskeisimpiin suuntauksiin (historiallisesti ja nykykeskustelussa), erityisesti analyyttiseen uskonnonfilosofiaan, wittgensteinilaiseen uskonnonfilosofiaan, pragmatismiin sekä fenomenologiseen ja postmoderniin uskonnonfilosofiaan. Opiskelija on myös harjaantunut vaativan uskonnonfilosofisen kirjallisuuden lukemisessa ja tulkitsemisessa. Hän osaa analysoida kriittisesti uskonnonfilosofian suuntausten kehitystä ja keskinäisiä suhteita.

Syventävä perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisimpiin suuntauksiin ja niiden historiallisiin taustoihin. Klassikkotekstien itsenäinen lukeminen on keskeinen osa sisältöä. Kurssin tarkempi temaattinen painopiste voi vaihdella vuosittain.

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiseen kirjallisuuteen ja alan avainsuuntauksia koskeviin tulkintoihin laatimalla itsenäisen kirjallisen työn (essee) ja/tai osallistumalla kirjatenttiin.

arvosanat 0-5. Arviointi kohdistuu osaamistavoitteiden toteutumiseen.

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi