Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 2.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 16.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 23.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 2.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 7.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 14.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 28.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 4.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 11.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 18.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 25.11.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt jo aineopinnoissa (kandidaattitasolla) aloitettua perehtymistä uskonnonfilosofian keskeisimpiin suuntauksiin (historiallisesti ja nykykeskustelussa), erityisesti analyyttiseen uskonnonfilosofiaan, wittgensteinilaiseen uskonnonfilosofiaan, pragmatismiin sekä fenomenologiseen ja postmoderniin uskonnonfilosofiaan. Opiskelija on myös harjaantunut vaativan uskonnonfilosofisen kirjallisuuden lukemisessa ja tulkitsemisessa. Hän osaa analysoida kriittisesti uskonnonfilosofian suuntausten kehitystä ja keskinäisiä suhteita.

Syventävä perehtyminen uskonnonfilosofian suuntauksiin. Tekstien itsenäinen lukeminen on keskeinen osa sisältöä.

Luennoille osallistuminen, suullinen ja kirjallinen esitys, ja niihin liittyvät keskusteluharjoitukset. Luento- ja kirjatentti.

Kirjalliset tehtävät ja luentotentti arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointia koskevat yksityiskohtaiset ohjeet määritellään kurssin yhteydessä.