Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 09:00 - 27.9.2019 klo 23:59

Kuvaus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä uskonnonpedagogiikan luonteen tieteenalana
  • selvittää uskonnonpedagogiikan tieteelliset ja filosofiset perusteet
  • analysoida uskontokasvatuksen teologiaa
  • ottaa kantaa uskonnonopetuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun

I-II periodi

  • uskonnonpedagogiikan teologia
  • uskonnonpedagogiikan luonne ja edellytykset
  • uskonnonopettajat ja opettajuus
  • spiritualiteetti ja uskontokasvatus

Takarajaan (27.9.2019) mennessä ilmoittautuneiden kesken sovitaan ryhmäjako (4 - 5 opiskelijaa ryhmässä) opintopiireihin, jotka perehtyvät opintojakson kirjallisuuteen ohjatusti yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla. Kukin opintopiiri kokoontuu opettajan johdolla 2 - 3 kertaa (yhteensä 5 kontaktiopetustuntia) sekä muutoin keskenään sopimassaan aikataulussa.

Oppimateriaalina käytetään ao. kirjallisuutta, joka päivittyy ajankohtaisilla artikkeleilla ja uusimmalla kirjallisuudella

R.C. Miller (ed.), Theologies of Religious Education (358 s.)

A. Wright, Spirituality and Education (139 s.)

P. Siljander, Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen (224 s.)

H-G. Ziebertz, W. K. Kay & U. Riegel (eds.), Youth in Europe III (245 s.)

A. Wright, Critical religious education, multiculturalism and the pursuit of truth (260 s.)

H-G. Ziebertz & U. Riegel (eds.), How Teachers in Europe Teach Religion (274 s.)

Opintojakson vastuuopettaja arvioi opintopiirin suorituksen alustusten, keskustelupöytäkirjojen ja loppukeskustelun perusteella. Tavoitteena on, että kaikille opintopiirin jäsenille annetaan sama arvosana.

Kurssi toteutetaan opintopiirinä.

Ilmoittautuminen suoraan opettajalle 27.9.2019 mennessä (tapani.innanen(at)helsinki.fi). Tarkemmat ajat sovitaan opettajan kanssa ja opintopiirin osallistujien kesken.

Antti Räsänen