André Thevet'n näkemys Filonista. (Vrais portraits et vies des hommes illustres, 1584)

Tervetuloa tutustumaan ajanlaskun taitteen suuren juutalaisen platonistin, Filon Aleksandrialaisen maailmaan!

Opintojaksolla ‎opiskelija oppii
‎- tuntemaan Filonin ‎ajattelun ja tuotannon ‎pääpiirteitä
‎- lukemaan Filonin ‎vertauskuvallista ‎raamatuntulkintaa
‎- arvioimaan, minkä ‎tyyppisten ‎tutkimuskysymysten ‎ratkaisussa on hyötyä ‎Filonin tuntemuksesta

Kurssilla tutustutaan Filonin
‎- ajattelun ja tuotannon historiallis-yhteiskunnalliseen ja intellektuaaliseen kontekstiin
‎- teologiseen ajatteluun erityisesti suhteessa Jumalaan, luomiseen, ihmiseen ja pelastukseen
‎- vertauskuvallisen raamatunselityksen menetelmiin
‎- jälkivaikutukseen

Opetusta suunnataan myös kurssilaisten kiinnostuksen perusteella.‎

Ilmoittaudu
18.8.2017 klo 12:00 - 31.8.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 6.9.2017
14:15 - 16:45
Ke 13.9.2017
14:15 - 16:45
Ke 20.9.2017
14:15 - 16:45
Ke 27.9.2017
14:15 - 16:45
Ke 4.10.2017
14:15 - 16:45
Ke 11.10.2017
14:15 - 16:45
Ke 18.10.2017
14:15 - 16:45

Materiaalit

Tehtävät

Lukemista ennen viimeistä (nyyh) luentokertaa

Lue alku Filonin kuvauksesta juutalaislähetystön reaktiosta Caligulan patsashankkeeseen. Aihe jatkuu huomattavasti pidemmällekin, aina kohdan 338 loppuun asti (s. 169).

Lukutehtävä ennen 6. luentokertaa

Lue
- Leg. 2.85 (”For many a time ––> whatever way He pleases.”)
- Spec. 3.1–6 (n. 2 s. tekstiä jakautuneena 3 aukeamalle)

Vaihtoehtotehtävät

Sisällytä oppimispäiväkirjaan toinen seuraavista:
1. Tee ja pohdi havaintoja jaksosta Gig. 6–18, tarvittaessa luennolla jaettua analyysiä hyöyntäen.
2. Valitse Studia Philonica Annualin vuosien 2012-16 numeroista yksi artikkeli, lue se tarkasti ja arvioi ja kommentoi sitä ‎–‎ mutta älä *referoi* sitä yhtään enempää kuin tarpeen.

Ennen neljättä luentokertaa

Käy läpi viiden viimeisimmän (2012–16) Studia Philonica Annualin sisällysluettelot. Tee ja kirjaa havaintoja artikkelien aiheista ja valitse yksi, jonka tutkit sillä tarkkuudella, että voit kertoa sen keskeiset kysymykset ja tulokset.

Ennen kolmatta luentokertaa...

... ks. kotitehtävät 2. luentokerran viimeisestä slaidista

Ennen toista luentokertaa 1

Lue oheen linkatun Platon-artikkelin kohdat 1-6 reflektoiden ja muistiinpanoja tehden.

Ennen toista luentokertaa 2

Lue oheen linkattu Filon-jakso Pauli Annalan kirjasta Antiikin teologinen perintö

Ennen toista luentokertaa 3

Katso oheen linkattu jakso "Hellenismi" videosarjasta Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian näkökulmia

Ennakkotehtävä 1.

Lue Eksegetiikan menetelmien oppimisympäristö EMOn Filon-artikkeli.

Ennakkotehtävä 2.

Lue oheinen artikkeli "Filon Aleksandrialaisen Mooses".

Ennakkotehtävä 3.

Lue alku Filonin teoksesta Maailman luomisesta, sivut 7-21 (ei 3-21 kuten tässä luki) Loeb Classical Libraryn sarjan I osassa (eli kohdat Luom. 1-25). Englanti riittää, tämä ei ole tekstikurssi... :) Huom. oheinen linkki toimii vain HY:n verkosta.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan kirjoittamalla luennoista, luennoilla käytävistä keskusteluista sekä luettavasta materiaalista oppimispäiväkirja, jota arvioidaan suhteessa kurssin tavoitteisiin.

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija oppii tuntemaan Filonin ajattelun, tuotannon ja vaikutushistorian pääpiirteitä, lukemaan Filonin vertauskuvallista raamatuntulkintaa ja ymmärtämään kreikkalaisen filosofian merkitystä siinä sekä arvioimaan, minkä tyyppisten tutkimuskysymysten ratkaisussa on hyötyä Filonin tuntemuksesta.

Kurssilla tutustutaan Filonin

    • ajattelun ja tuotannon historiallis-yhteiskunnalliseen ja intellektuaaliseen kontekstiin
    • teologiseen ajatteluun erityisesti suhteessa Jumalaan, luomiseen, ihmiseen ja pelastukseen
    • vertauskuvallisen raamatunselityksen menetelmiin
    • jälkivaikutukseen
    • Opetusta suunnataan myös kurssilaisten kiinnostuksen perusteella.

Oppimispäiväkirja. Erikoistapauksessa essee (jos tukee opinnäytetyön tekemistä).

Asteikolla 0-5 osaamistavoitteiden mukaisesti. Oppimispvk:t arvioidaan soveltaen Yliopisto-opettajan käsikirjan antamaa ohjetta, kriittistä ajattelua ja reflektiota painottaen.