Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2019 klo 12:00 - 6.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 15.1.2020
16:15 - 17:45
Ma 20.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 22.1.2020
16:15 - 17:45
Ma 27.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.1.2020
16:15 - 17:45
Ma 3.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 5.2.2020
16:15 - 17:45
Ma 10.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 12.2.2020
16:15 - 17:45
Ma 17.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 19.2.2020
16:15 - 17:45
Ma 24.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 26.2.2020
16:15 - 17:45

Kuvaus

- opiskelija osaa analysoida yleisen yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia kirkkoihin ja kirkkojen vaikutusta yhteiskunnan rakenteisiin ja kehitykseen

- opiskelija osaa eritellä kirkkojen ja valtion suhteisiin liittyviä kysymyksiä

- opiskelija osaa tarkastella ja vertailla erilaisten toimijoiden ja ryhmittymien motiiveja ja tehdä rinnastuksia siitä, missä määrin vastaavat ilmiöt ovat yleisiä myös nykypäivänä

- osaa ilmaista asiantuntijuuttaan sekä suullisesti että kirjallisesti

Kurssilla tarkastellaan kristillisten kirkkojen suhdetta maalliseen valtaan ja kirkkojen vaikutusta yhteiskuntaan 1900-2000-luvuilla. Kurssilla luetaan ja analysoidaan lähdeaineistoja ja valikoima tutkimusartikkeleja. Kirkko ja valtio -suhdetta tarkastellaan yhtäältä pohjoismaisena ilmiönä, mutta toisaalta osallistujien omien esitysten ja tekeillä olevien opinnäytetöiden aihepiirien mukaan käsittely laajenee muillekin maantieteellisille alueille.

- opetusta 24 t

- luennoilla tehtävät erityyppiset tehtävät lähdeaineistoista ja tutkimuskirjallisuudesta

- kotitehtävänä yksilö- tai paritehtävä (2-3 sivua), jonka voi halutessaan tehdä oman pro gradun aiheen aika- ja maantieteelliset rajaukset huomioon ottaen. Tehtävä esitetään ryhmälle luentojen yhteydessä.

- itsenäinen analyyttinen loppuessee (3 s)

- Asteikolla 0-5

- Arviointi muodostuu seuraavasti:

itsearviointi 1/3 (asteikolla 0-5)

loppuessee 1/3 (asteikolla 0-5)

luentoihin liittyvät ja luennoilla tehtävät tehtävät 1/3 (asteikolla 0-5)