#tilastomooc osa 1: Tilastollinen lukutaito

"Luulitsä, että tilastotiede on tylsää?
Sulla on väärät tiedot, tuu päivittään!"

https://vimeo.com/137076189 (by VHS)

Ilmoittaudu
16.8.2018 klo 09:00 - 18.10.2018 klo 23:59

Vuorovaikutus

Kasvokkain @ Iso Paja (to klo 10-12)

Virtuaalisesti @ MOOC 24/7
-->> VuoLearning (kurssimateriaali + chat)
-->> DataCamp (Data Science & R-ohjelmointi)

Aikataulu

HUOM! Kurssin osa 2 (periodilla 2) on eri paikassa (ja eri aikaan) kuin osa 1.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 6.9.2018
10:15 - 11:45
To 13.9.2018
10:15 - 11:45
To 20.9.2018
10:15 - 11:45
To 27.9.2018
10:15 - 11:45
To 4.10.2018
10:15 - 11:45
To 11.10.2018
10:15 - 11:45

Materiaalit

Materiaalit ovat VuoLearning-alustalla, jonne pääsee suoraan MOOCilta.

Video

Tervetuloa mukaan, kurssi on AVOIN kaikille!

Kurssin suorittaminen

Syksyllä 2018 kurssin voi suorittaa viikkotenteillä ja data-analyysitehtävillä. Molempia tehdään MOOC-alustan kautta.

Viikkotentit (suoraan MOOCilla) sisältävät kurssimateriaaliin perustuvia tehtäviä, joista saa välittömästi automaattisen, oppimista tukevan palautteen ja pisteet, jotka kerryttävät suoraan kurssin kyseisen osan suorituspisteitä.

Data-analyysitehtävät (DataCampilla, jonne pääsee MOOCilta) harjaannuttavat vuorovaikutteisesti tilastollisen R-ohjelmointikielen koodaamiseen ja data-analyysin (Data Science) perustaitoihin.

Kokonaan toinen tapa suorittaa kurssi on Avoimen yliopiston verkkotentti periodin 1 jälkeen. Siinä ei huomioida viikkotenttien eikä data-analyysitehtävien pisteitä, mutta molempia kannattaa siinäkin vaihtoehdossa käyttää kurssin sisältöjen harjoitteluun.

Tarkemmat tiedot MOOC-alustalla (avataan kurssin alkaessa).

Kuvaus

Opintojakso on avoin kaikille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet sekä ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa. Hän osaa tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä sekä osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja. Opiskelija hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt. Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

2. opintovuosi, 1. periodi

Jakso koostuu viidestä teemasta, joita tarkastellaan tilastollisen lukutaidon näkökulmasta:

  • Tilastotiede ja kyselytutkimus
  • Mittaus yhteiskuntatieteissä
  • Tiedonkeruu, kuvat ja tunnusluvut
  • Vaihtelu ja riippuvuus
  • Ristiintaulukointi

Opettajan laatima kurssimateriaali, vapaasti saatavilla kurssin verkkoalustalta. Oheislukemistona voi käyttää teosta Vehkalahti (2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (FinnLectura).

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kaikille avoin verkkokurssi (MOOC) yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa, sisältää myös lähiopetusta. Olennainen osa viikoittaiset, automaattisesti tarkastettavat tehtävät, joista suoritus kertyy kurssin aikana. Verkkoalustoilla toteutetut tehtävät linkittyvät sekä kurssin teemoihin että R-ohjelmointiin.