Teema 9 sanoin

#tilastomooc osa 2: Tilastollinen päättely

"Luulitsä, että tilastotiede on tylsää?
Sulla on väärät tiedot, tuu päivittään!"

https://vimeo.com/137076189 (by VHS)

Teemassa 9 puhutaan p:stä - painavasti.
Anna tsäänsille mahdollisuus: tule testaamaan tietosi!

Ilmoittaudu
11.10.2018 klo 09:00 - 10.12.2018 klo 23:59

Vuorovaikutus

Kasvokkain @ Iso Paja (ma klo 12-14)

Virtuaalisesti @ MOOC 24/7
-->> VuoLearning (kurssimateriaali + chat)
-->> DataCamp (Data Science & R-ohjelmointi)

Aikataulu

HUOM! Kurssin osa 2 (periodilla 2) on eri paikassa ja eri aikaan kuin osa 1.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 29.10.2018
12:15 - 13:45
Ma 5.11.2018
12:15 - 13:45
Ma 12.11.2018
12:15 - 13:45
Ma 19.11.2018
12:15 - 13:45
Ma 26.11.2018
12:15 - 13:45
Ma 3.12.2018
12:15 - 13:45
Ma 10.12.2018
12:15 - 13:45

Materiaalit

Materiaalit ovat saatavilla kaikille avoimella MOOC-alustalla.

Video

Tervetuloa mukaan, kurssi on AVOIN kaikille!

Kuvaus

Opintojakso on avoin kaikille.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op, VALT-103)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen päättelyn merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet ja osaa arvioida erilaisia käytännön ilmiöihin liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija ymmärtää tilastollisiin tutkimuksiin liittyviä epävarmuuksia ja osaa kriittisesti arvioida tilastollisia testejä ja luottamusvälejä yhteiskunnallisissa sovelluksissa. Hän osaa myös tulkita lineaarisen regressioanalyysin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin perustuloksia sekä arvioida regressiomallin oletusten järkevyyttä graafisen mallidiagnostiikan avulla. Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin perustaitoja ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

2. opintovuosi, 2. periodi

Jakso koostuu viidestä teemasta, joita tarkastellaan tilastollisen päättelyn näkökulmasta:

  • Todennäköisyys ja satunnaisuus
  • Todennäköisyyksien laskentaa
  • Parametrien estimointi ja luottamusvälit
  • Tilastollinen hypoteesin testaus
  • Regressio- ja varianssianalyysi

Opettajan laatima kurssimateriaali, vapaasti saatavilla kurssin verkkoalustalta. Oheislukemistona voi käyttää teosta Vehkalahti (2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (FinnLectura).

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kaikille avoin verkkokurssi (MOOC) yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa, sisältää myös lähiopetusta. Olennainen osa viikoittaiset, automaattisesti tarkastettavat tehtävät, joista suoritus kertyy kurssin aikana. Verkkoalustoilla toteutetut tehtävät linkittyvät sekä kurssin teemoihin että Rohjelmointiin.