Kuva: Kimmo Vehkalahti

#tilastomooc osa 2: Tilastollinen päättely

"Luulitsä, että tilastotiede on tylsää?
Sulla on väärät tiedot, tuu päivittään!"

https://vimeo.com/402103824 (by VHS)

Ilmoittaudu
3.10.2019 klo 09:00 - 15.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.10.2019
12:15 - 13:45
To 7.11.2019
12:15 - 13:45
To 14.11.2019
12:15 - 13:45
To 21.11.2019
12:15 - 13:45
To 28.11.2019
12:15 - 13:45
To 5.12.2019
12:15 - 13:45
To 12.12.2019
12:15 - 13:45

Video

Tervetuloa mukaan, kurssi on AVOIN kaikille!

Kurssin suorittaminen

Syksyllä 2019 kurssi suoritetaan automaattisesti tarkastettavilla viikkotenteillä ja MOOC-alustalle palautettavilla data-analyysitehtävillä. Suoritus kertyy näistä suoritustavoista opintojakson aikana saatavien pisteiden yhdistelmänä. Syksyllä järjestetään myös itseopiskelua tukevia työpajoja, joihin voi tulla harjoittelemaan yhdessä ja saamaan neuvoja ohjaajilta.

Syksyn kurssin arvosana määräytyy pisteistä, jotka saadaan viikkotenteistä (75%) ja data-analyysitehtävistä (25%). Data-analyysitehtäviin suositellaan omaa kannettavaa tietokonetta (Mac/Windows/Linux), johon asennetaan vapaasti ladattava RStudio-ohjelmisto.

Itseopiskelua tukevat työpajat ovat 7.11.-12.12., joihin voi tulla harjoittelemaan yhdessä ja saamaan neuvoja ohjaajilta. Työpajat ovat klo 12.15-13.00 (ryhmä A) ja klo 13.15-14 (ryhmä B). Ilmoittautuminen työpajoihin MOOC-ympäristössä.

Kokonaan toinen tapa suorittaa kurssi on Avoimen yliopiston verkkotentti periodin 2 jälkeen. Siinä ei huomioida viikkotenttien eikä data-analyysitehtävien pisteitä, mutta molempia kannattaa siinäkin vaihtoehdossa käyttää kurssin sisältöjen harjoitteluun.

Tarkemmat tiedot MOOC-alustalla (avataan kurssin osan 1 alkaessa). Huom! Osa 2 edellyttää osan 1 tietoja.

Kuvaus

Opintojakso on avoin kaikille.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op, VALT-103)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen päättelyn merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet ja osaa arvioida erilaisia käytännön ilmiöihin liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija ymmärtää tilastollisiin tutkimuksiin liittyviä epävarmuuksia ja osaa kriittisesti arvioida tilastollisia testejä ja luottamusvälejä yhteiskunnallisissa sovelluksissa. Hän osaa myös tulkita lineaarisen regressioanalyysin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin perustuloksia sekä arvioida regressiomallin oletusten järkevyyttä graafisen mallidiagnostiikan avulla. Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin perustaitoja ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

2. opintovuosi, 2. periodi

Jakso koostuu viidestä teemasta, joita tarkastellaan tilastollisen päättelyn näkökulmasta:

  • Todennäköisyys ja satunnaisuus
  • Todennäköisyyksien laskentaa
  • Parametrien estimointi ja luottamusvälit
  • Tilastollinen hypoteesin testaus
  • Regressio- ja varianssianalyysi

Opettajan laatima kurssimateriaali, vapaasti saatavilla kurssin verkkoalustalta. Oheislukemistona voi käyttää teosta Vehkalahti (2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (FinnLectura).

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kaikille avoin verkkokurssi (MOOC) yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa, sisältää myös lähiopetusta. Olennainen osa viikoittaiset, automaattisesti tarkastettavat tehtävät, joista suoritus kertyy kurssin aikana. Verkkoalustoilla toteutetut tehtävät linkittyvät sekä kurssin teemoihin että Rohjelmointiin.