Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
5.10.2017 klo 09:00 - 11.12.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 30.10.2017
16:00 - 20:00
Ma 6.11.2017
16:00 - 20:00
Ma 13.11.2017
16:00 - 20:00
Ma 20.11.2017
16:00 - 20:00
Ma 27.11.2017
16:00 - 20:00
Ma 4.12.2017
16:00 - 20:00
Ma 11.12.2017
16:00 - 20:00
Pe 15.12.2017
09:00 - 12:00

Kuvaus

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu niiden ohjelmien opiskelijoille, joiden opetussuunnitelmaan opintojakso kuuluu pakollisena opintoja. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille, jos opintojaksolla on tilaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Opintojaksolla opiskelija on tutustunut erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallintooikeuden perusteisiin. Opiskelija tunnistaa julkisoikeudellisen tiedon lähteitä sekä tuntee keskeiset perusoikeuskysymykset, hallintojärjestelmän ja erilaiset hallinnon oikeussuojakeinot.

Sosiaalitieteiden ohjelman opetus 1. opintovuosi, 4. periodi

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Pakollinen kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet 2011, s. 63-244, 257-295, 333-364

Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus 2012, s. 64-94, 138-209, 228-251 ja 333-410.

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Tentti 15.12. klo 9-12.(Ei tarvitse erillistä ilmoittautumista)

Uusinta tiedekuntatentin yhteydessä 27.1. (Ilmoittaudu erikseen weboodissa)

Opetukseen saavat osallistua myös sosiaalitieteiden ohjelman opiskelijat.

Luennot, oheiskirjallisuus ja harjoitustyöt.