Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
4.10.2018 klo 09:00 - 29.10.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 29.10.2018
12:15 - 13:45
Ke 31.10.2018
10:15 - 11:45
Ma 5.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 7.11.2018
10:15 - 11:45
Ma 12.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 14.11.2018
10:15 - 11:45
Ma 19.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 21.11.2018
10:15 - 11:45
Ma 26.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 28.11.2018
10:15 - 11:45
Ma 3.12.2018
12:15 - 13:45
Ke 5.12.2018
10:15 - 11:45
Ma 10.12.2018
12:15 - 13:45
Ke 12.12.2018
10:15 - 11:45

Muu opetus

17.12. - 17.12.2018 Ma 12.00-16.00
Virve Toivonen
Opetuskieli: suomi
10.01. - 10.01.2019 To 12.00-16.00
Virve Toivonen
Opetuskieli: suomi

Kurssin suorittaminen

Kurssin suoritukseen kuuluvat luennot, harjoitustehtävät sekä luentotentti. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Kuvaus

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu niiden ohjelmien opiskelijoille, joiden opetussuunnitelmaan opintojakso kuuluu pakollisena opintoja. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille, jos opintojaksolla on tilaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Opintojaksolla opiskelija on tutustunut erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallintooikeuden perusteisiin. Opiskelija tunnistaa julkisoikeudellisen tiedon lähteitä sekä tuntee keskeiset perusoikeuskysymykset, hallintojärjestelmän ja erilaiset hallinnon oikeussuojakeinot.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman opetus 1. opintovuosi, 4. periodi / Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 2. opintovuosi

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Tentti

Pakollinen kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Edita 2016 (ISBN 978-951-37-6701-3). Sivut 67-282 ja 297-424.

Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus. Kauppakamari 2015. (ISBN 978-952-246-109-4). Sivut: 64-94, 138-210, 228-252, 333-411.

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot, oheiskirjallisuus, harjoitustyöt ja tentti.