Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.10.2019 klo 09:00 - 24.10.2019 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 30.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 4.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 6.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 11.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 13.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 18.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 25.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 27.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 2.12.2019
12:15 - 13:45
Ke 4.12.2019
12:15 - 13:45

Muu opetus

12.12.2019 To 10.00-14.00
Virve Toivonen
Opetuskieli: suomi
13.01.2020 Ma 14.00-18.00
Virve Toivonen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu niiden ohjelmien opiskelijoille, joiden opetussuunnitelmaan opintojakso kuuluu pakollisena opintoja. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille, jos opintojaksolla on tilaa.

Opinjakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Hän hallitsee valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden perusteet sekä keskeiset perus- ja ihmisoikeuskysymykset. Opiskelija tunnistaa julkishallinnon oikeudellisia ongelmia, osaa käyttää keskeisiä oikeuslähteitä ja soveltaa niitä myös käytännössä.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman opetus 1. opintovuosi, 4. periodi / Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 2. opintovuosi

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Pakollinen kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Edita 2016 (ISBN 978-951-37-6701-3). Sivut 67-282 ja 297-424.

Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus. Kauppakamari 2015. (ISBN 978-952-246-109-4). Sivut: 64-94, 138-210, 228-252, 333-411.

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot, oheiskirjallisuus, luentojakson aikana tehtävät ajastetut harjoitustehtävät sekä tentti.