Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 12:00 - 11.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 26.5.2020
13:00 - 17:00

Kuvaus

Edeltävät opinnot: sopimusoikeuden sekä yleisen velvoiteoikeuden ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden pakollisten aineopintojen suorittaminen

Sopimusoikeuden sekä yleisen velvoiteoikeuden ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden pakollisten aineopintojen suorittaminen.

Opiskelija tuntee vakuutusoikeuden yleiset opit ja keskeisimmät vakuutuslajit.

Tentti ti 26.5. klo 13.00-17.00, aud. 405

Kurssi järjestetään poikkeustilanteen vuoksi kirjatenttinä, joka pidetään ilmoitettuun tapaan ti 26.5. klo 13.00-17.00 mutta Moodleen siirrettynä. Kontaktiopetuksen peruuntumisen vuoksi tenttiin tulee alun perin ilmoitetun Jaana Norio-Timosen kirjan lisäksi lukea seuraavat teokset, jotka ovat saatavissa sähköisesti Helkan kautta:
- Esko Hoppu - Mika Hemmo: Vakuutusoikeus, 2006, s. 309-431
- Olli Norros: Vakuutuksenantajan korvauspäätös, 2016, s. 1-226.

Linkki Moodlen tenttisivulle lähetetään lähempänä tenttipäivää.

Vakuutussopimusoikeuden kurssin korvaavan kirjatentin uusinta on ma 15.6. klo 12:00-16:00 Moodlessa.

Uusintakuulusteluun pitää erikseen ilmoittautua oodissa (sama koodi VOIK-Y404). Ilmoittautuminen on auki 6. - 31.5.2020.

Varsinaiseen kuulusteluun 26.5. ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan alkuperäinen kurssille ilmoittautuminen riittää.

Jaana Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat, 2. p. 2018, s. 1–292.

Esko Hoppu - Mika Hemmo: Vakuutusoikeus, 2006, s. 309-431
Olli Norros: Vakuutuksenantajan korvauspäätös, 2016, s. 1-226.

Arvosteluasteikko: 0-5 tentin perusteella

Katso lisätietoja opetustapahtumalta.