Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 12:00 - 29.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
15:00 - 16:00
Pe 20.9.2019
10:00 - 12:00
Ti 1.10.2019
12:00 - 15:00
Pe 4.10.2019
09:30 - 12:00

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Kurssilla annetaan yhteinen alkuopetus tieteellisen kirjoittamisen seminaaria ja ON-tutkielmaseminaaria varten. Tavoitteena on antaa valmiudet tieteellisen tekstin tuottamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan kirjoittamisen tekniset taidot, erityisesti lähdeaineiston käyttämisen ja oikean viittaustekniikan sekä osaa hakea kirjoitustyössä tarvitsemaansa tietoa keskeisistä oikeustieteellisistä koti- ja ulkomaisista kannoista. Opiskelija ymmärtää, mistä oikeustieteellisessä tutkimuksessa on kyse. Opiskelija on saanut harjoitusta aiheen valintaan ja rajaukseen, tekstin rakentamiseen sekä tieteelliseen argumentointiin.

Aikataulu:

Kurssin ohjeistus:

to 5.9. klo 15-16 aud. 405

Luento (Tiedonhankinta ja aineistotietokannat):

tietoasiantuntija Heidi Troberg

pe 20.9. klo 10-12 K218/ Nissi/Tritonia, Yliopistonranta

Luento ja ohjeistus:

(Tieteellinen kirjallinen työ, oikeudellinen argumentointi ja tutkimusetiikka ja tutkimusmetodien käyttö)

ti 1.10. klo 12-15 aud. 405

Suullinen harjoitus:

pe 4.10. klo 9.30-12 aud. 405

Tieteellinen essee palautetaan Moodleen viimeistään 18.10.2019 klo 23.55 mennessä.

En vetenskaplig essä lämnas in i Moodle senast 18.10.2019 kl. 23.55.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja opetustilaisuuksiin ja kirjoittamalla siinä annettujen ohjeiden perusteella harjoitusessee. Palaute esseestä annetaan kirjallisesti Moodlessa.

Kurssilla kirjoitetaan luennon jälkeen harjoitusessee, jonka avulla tieteellinen kirjoittaminen tehdään itse tekemällä tutuksi. Jokainen opiskelija saa esseestä yksityiskohtaisen palautteen, joka sisältää kannanotot niin lähdeviittauksiin kuin kirjoittamisen sisältöön. Lisäksi osana äidinkielen kurssia opiskelija saa esseestä palautetta myös kielenhuollon näkökulmasta.

Lähteenä käytettävä kirjallisuus

Nuotio, Kimmo: Oikeuslähteet, “supernormistot” ja ratkaisujen perustelu. Teoksessa: Tala, Jyrki ­­– Wikström, Kauko (toim.): Oikeus – kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen 2005, s. 127–152. Turku 2005. https://www.edilex.fi/artikkelit/4323.pdf

Oker-Blom, Max: Ett försök till rekonstruktion av den “rättsliga spelplanen”. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 5/2006, s. 495–516. https://www.edilex.fi/jft/4003.pdf

Syrjänen, Jussi: Tuomarin harkinnan rajat – irti legalismin taakasta. Oikeustiede – Jurisprudentia XLV 2012, s. 335–391. https://www.edilex.fi/oikeustiede/11037.pdf

Kurssilla kirjoitetaan luennon jälkeen harjoitusessee, jonka avulla tieteellinen kirjoittaminen tehdään itse tekemällä tutuksi. Jokainen opiskelija saa esseestä yksityiskohtaisen palautteen, joka sisältää kannanotot niin lähdeviittauksiin kuin kirjoittamisen sisältöön. Lisäksi osana äidinkielen kurssia opiskelija saa esseestä palautetta myös kielenhuollon näkökulmasta.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty.

Huom. Mikäli sinulta puuttuu jokin osa tutkintovaatimusten 2016-2017 mukaisesta Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot -opintojaksosta, saat opintojakson loppuun suorittamisesta lisätietoja koulutussuunnittelijalta.

Opetus sisältää luennot, tieteellisen harjoitusesseen ja siitä annettavan yksityiskohtaisen palautteen. Lisäksi tutustutaan itsenäisesti Moodlessa professori Martti Koskenniemen (What is legal competence?) verkkoluentoon, jota käsitellään argumentaatioon keskittyvässä suullisessa harjoituksessa 4.10.

Kurssin pohjalta laaditaan tieteellinen essee (6000 -7000 merkkiä). Esseen otsikon voi valita itse. Lähteinä käytetään alla mainittua kirjallisuutta. Lisäksi lähteenä on käytettävä yhtä korkeimman oikeuden ennakkoratkaisua (löytyy Finlexistä). Esseen tarkastaa kurssin vastuuopettaja ja lisäksi äidinkielen opettaja antaa siitä kielenhuoltoon liittyviä kommentteja, mikä sisältyy äidinkielen kurssin kirjalliseen osuuteen.

På basis av kursen ska du skriva en vetenskaplig essä vars omfattning är 6000-7000 tecken. Rubriken får man välja själv. Som källor får användas litteratur som nämns nedanför. Därtill måste som källa också användas ett prejudikat av Högsta domstolen (från Finlex). Den ansvariga läraren för kursen granskar essän och också modersmålsläraren ger språkvårdliga kommentarer vilket ingår i den skriftliga delen av modersmålskursen.

Tieteellinen essee palautetaan Moodleen viimeistään 18.10.2019 klo 23.55 mennessä.

En vetenskaplig essä lämnas in i Moodle senast 18.10.2019 k. 23.55.