Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.11.2019 klo 08:00 - 3.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 13.12.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelijat.

Kurssi on avoinna kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja -malleja kuluttajien käyttäytymisestä, yritysten päätöksenteosta, täydellisestä ja epätäydellisestä kilpailusta, työmarkkinoista, markkinoiden toimimattomuudesta, markkinoiden tasapainosta erillismarkkinoilla, markkinoihin kohdistuvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten analysoinnista.
  • Pystyy soveltamaan mikrotaloustieteen yllä mainittuja peruskäsitteitä ja -malleja tulkitsemaan eri talousilmiöitä, analysoimaan yksinkertaisia taloudellisia päätöksentekotilanteitä, ja ratkaisemaan ajankohtaisia talouspoliittisia kysymyksiä.
  • Pystyy arvioimaan ja kommentoimaan asiantuntevasti mikrotaloustieteen teemoja käsitteleviä kannanottoja ja kirjoituksia kuten sanomalehtiartikkeleita, blogikirjoituksia ja selvityksiä hyödyntäen kurssilla opittuja käsitteitä ja malleja.

Ensimmäisen vuoden 1. periodi (syyslukukausi), järjestetään joka vuosi.

Kurssilla käsitellään yksittäisten talousyksiköiden käyttäytymiseen, kilpailuun ja markkinamuotoihin liittyviä mikrotalousteorian teemoja.

Kurssi toteutetaan flippaus-opetusmenetelmällä (flipped teaching). Opiskelija perehtyy käsiteltävään asiaan ennen kontaktitapaamista katsomalla videoluentoja ja tekemällä verkkotehtäviä. Näin vapautuu aikaa kontaktitapaamisessa opitun syventämiselle ja soveltamiselle eri aktivoivien tehtävien avulla. Läsnäolo ei ole pakollista mutta suositeltavaa.

Kurssi voidaan suorittaa etänä. Kontaktiopetus suoratoistetaan ja tallennetaan. Osalle kontaktiopetuksen tehtäville voidaan osallistua etänä Presemon avulla.

Mankiw & Taylor, Economics, 2014, ISBN: 9781408093795, Cengage Learning EMEA ja CORE projects/e-kirjoista valittuja lukuja (saatavilla https://www.core-econ.org/ ) sekä MOOC-kurssisivulla mainittu muu pakollinen ja suositeltava kirjallisuus.

Oppimisenarviointi verkkotehtävien avulla kurssin aikana sekä lopputentillä kurssin lopussa.

Opetuskielenä suomi.

Huom. koska tiedekunnassa opetetaan vastaava kurssi ruotsiksi (YET-003), kurssia YET-002 ei voida suorittaa ruotsinkielellä.

yliopistonlehtori Chiara Lombardini

Korvaa opintojaksot 80135 (Y55a) Kansantaloustieteen peruskurssi: Mikrotaloustiede, tai 80016 (Y55) Kansantaloustieteen peruskurssi, tai 80139 (Y59a) Grundkurs i nationalekonomi: Mikroekonomi.