Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
5.2.2020 klo 08:00 - 25.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 6.3.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi.

Inga förberedande studier krävs.

Kursens mål är att introducera studerandena till grundläggande ekonomisk teori och tankesätt.

Genast i början av studierna första året, första perioden, höstterminen.

Kursens mål är att introducera studerandena till grundläggande ekonomisk teori och tankesätt. Kursen behandlar mikroekonomiska frågor, som produktionskostnader, konsumentbeteende, konkurrens, marknadsformer.

Närstudier, egen skriftlig och muntlig presentation samt tentamen.

På föreläsningarna får man hålla en egen presentation på svenska ensam eller med någon annan.

Läraren föreläser, handleder skriftlig presentation och presentationer.

Obligatorisk:

Mankiw och Taylor, Economics, 2006 eller senare upplaga.

Tentamen: Mankiw and Taylor mikroekonimidelen

På svenska.

Närstudier, egen skriftlig och muntlig presentation samt tentamen.

På föreläsningarna får man hålla en egen presentation på svenska ensam eller med någon annan.

Läraren föreläser, handleder skriftlig presentation och presentationer.

Stefan Bäckman