Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matematiikkaa taloustieteilijöille II 2 Cr Luentokurssi 27.10.2020 - 27.11.2020
Matematiikkaa taloustieteilijöille II 2 Cr Tentti 22.1.2021 - 22.1.2021
Matematiikkaa taloustieteilijöille II 2 Cr Tentti 11.2.2021 - 11.2.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matematiikkaa taloustieteilijöille II 2 Cr Yleinen tentti 17.1.2020 - 17.1.2020
Matematiikkaa taloustieteilijöille II 2 Cr Yleinen tentti 13.12.2019 - 13.12.2019
Matematiikkaa taloustieteilijöille II 2 Cr Luentokurssi 29.10.2019 - 22.11.2019

Kohderyhmä

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelijat.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

YET-023a tai vastaavat taidot

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa rajoittamattoman ja rajoitetun optimointiongelman, sekä integroinnin perusteet; ja omaa aineopintokursseille vaadittavat matemaattiset esitiedot.

Ajoitus

1.vuosi, järjestetään syyslukukaudella, periodissa 2.

Sisältö

Yhden muuttujan funktiot: differentiaali, funktion konkaavisuus ja konveksisuus; usean muuttujanfunktiot: ensimmäisen ja toisen asteen osittaisderivointi; vapaat ja yhtälörajoitteiset ääriarvotehtävät; integrointi.

Suoritustavat

Oppimateriaali

Pakollinen: Sydsæter & Hammond: Essential mathematics for economic analysis.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5 harjoitusten ja tentin perusteella. Kurssin molemmista osista järjestetään erillinen tentti ja osista annetaan erilliset suoritusmerkinnät

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Kurssi korvaa aiemmin järjestetyn YET-201 – kurssin. Lukuvuoden 2018-2019 opintojaksolla YET-023 voi korvata opintojaksot YET-023a ja YET023b.

Toteutus

  • Kurssi suoritetaan harjoituksilla ja välitentillä ja lopputentillä (sis. lähiopetusta). Harjoitukset sisältävät kynällä ja paperilla tehtäviä harjoituksia.
  • Kurssi sisältää 8 tuntia luentoja, 4 tuntia laskuharjoituksia, 42 tuntia omatoimista opiskelua.