Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Luentokurssi 19.1.2021 - 3.3.2021
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Luentokurssi 14.1.2020 - 26.2.2020
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Yleinen tentti 7.6.2019 - 7.6.2019
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Yleinen tentti 12.4.2019 - 12.4.2019
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Luentokurssi 15.1.2019 - 5.3.2019
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Yleinen tentti 11.5.2018 - 11.5.2018
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Yleinen tentti 13.4.2018 - 13.4.2018
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Yleinen tentti 9.3.2018 - 9.3.2018
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Kurssi 16.1.2018 - 28.2.2018
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 Cr Yleinen tentti 8.12.2017 - 8.12.2017

Kohderyhmä

Opintojaksolle otetaan opiskelijoita seurrvassa priorisointijärjestyksessä 1) Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelijat 2) Mmtdk:n opiskelijat 3) Muiden HY:n koulutusohjelmien opiskelijat otetaan opintojakson luentokurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda hyvä yleiskuva Suomen ja Euroopan unionin ympäristöpolitiikan keskeisistä painopistealoista, käytetyistä ohjauskeinoista ja tavoiteohjelmista sekä kansallisen ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan yhteyksistä.

Ajoitus

1. vuosi, järjestetään kevätlukukaudella, III-periodissa.

Sisältö

Luentokurssi koostuu eri alan asiantuntijoiden vierailuluennoista sekä opiskelijoiden tekemistä harjoitustöistä, joilla kannustetaan opiskelijaa itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen.

Oppimateriaali

Kurssimateriaali löytyy Moodle-sivulta.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Luentokurssin arvosana perustuu esseeseen ja luentojen monivalintatehtäviin.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Korvaa opintojakson 863003 Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op.

Lisätiedot

Opetuskielenä suomi.

Toteutus

  • Kurssin voi suorittaa kolmella tavalla: Luentokurssina tai esseillä.
  • Luentokurssisuorituksessa on läsnäolovaatimus. Luentokurssi sisältää 28 tuntia luentoja ja 107 tuntia omatoimista opiskelua. Kurssin luennot ovat vierailevien luennoitsijoiden luennoimia.Jokaiseen luentoon liittyy lyhyt monivalintatehtävä, joka palautetaan kyseisen luennon jälkeen. Kurssilla kirjoitettava kurssiessee perustuu luentoihin ja omaan aktiiviseen tiedonhakuun sekä luennoilla että niiden ulkopuolella.

    Suoritus esseillä vaatii kahden pidemmän esseen kirjoittamisen. Lisätietoja kurssin suorittamiseen löytyy kurssin Moodle-sivulta