Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.12.2017 klo 09:00 - 11.1.2018 klo 12:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 16.1.2018
14:15 - 15:45
Ke 17.1.2018
12:15 - 13:45
Ti 23.1.2018
14:15 - 15:45
Ke 24.1.2018
12:15 - 13:45
Ti 30.1.2018
14:15 - 15:45
Ke 31.1.2018
12:15 - 13:45
Ti 6.2.2018
14:15 - 15:45
Ke 7.2.2018
12:15 - 13:45
Ti 13.2.2018
14:15 - 15:45
Ke 14.2.2018
12:15 - 13:45
Ti 20.2.2018
14:15 - 15:45
Ke 21.2.2018
12:15 - 13:45
Ti 27.2.2018
14:15 - 15:45
Ke 28.2.2018
12:15 - 13:45

Kuvaus

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelijat, opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei esitietovaatimuksia.

Opintojakson tavoitteena on luoda hyvä yleiskuva Suomen ja Euroopan unionin ympäristöpolitiikan keskeisistä painopistealoista, käytetyistä ohjauskeinoista ja tavoiteohjelmista sekä kansallisen ja ylikansallisen ympäristöpolitiikan yhteyksistä. Kurssin näkökulma on taloustieteellinen.

1. vuosi, järjestetään kevätlukukaudella, III-periodissa.

Luentokurssi koostuu eri alan asiantuntijoiden vierailuluennoista sekä opiskelijoiden tekemistä harjoitustöistä, joilla kannustetaan opiskelijaa itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen.

  • Kurssin voi suorittaa kolmella tavalla: Luentokurssina, kirjallisuuskuulustelulla tai esseillä.
  • Luentokurssisuorituksessa on läsnäolovaatimus. Luentokurssi sisältää 28 tuntia luentoja ja 109,5 tuntia omatoimista opiskelua.
  • Kurssin luennot ovat vierailevien luennoitsijoiden luennoimia. Jokaiseen luentoon liittyy esitehtävä. Tehtävien tarkoitus on johdatella luentojen aiheiseen ja niiden vastaukset palautetaan ennen kyseistä luentoa.
  • Kirjallisuuskuulustelu perustuu vastaavan opettajan määräämään kirjallisuuteen.
  • Suoritus esseillä vaatii kahden esseen kirjoittamisen.
  • Kurssilla kirjoitettava essee perustuu luentoihin ja omaan aktiiviseen tiedonhakuun sekä luennoilla että niiden ulkopuolella.

Ei pakollista kirjallisuutta. Taustalukemistona voi käyttää teosta Knill & Liefferink: Environmental politics in the European Union.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Luentokurssin arvosana perustuu esseeseen ja luentojen esitehtäviin.

Opetuskielenä suomi.

Pauli Lappi

Korvaa opintojakson 863003 Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op.