Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.12.2019 klo 09:00 - 14.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 15.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 22.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 29.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 5.2.2020
12:15 - 13:45
Ke 12.2.2020
12:15 - 13:45
Ke 19.2.2020
12:15 - 13:45
Ke 26.2.2020
12:15 - 13:45

Muu opetus

15.01. - 26.02.2020 Ke 12.15-13.45
Toomas Gross
Opetuskieli: englanti
15.01. - 22.01.2020 Ke 12.15-13.45
29.01.2020 Ke 12.15-13.45
05.02. - 19.02.2020 Ke 12.15-13.45
26.02.2020 Ke 12.15-13.45
Saana Hansen
Opetuskieli: englanti
15.01. - 26.02.2020 Ke 14.15-15.45
Harri Siikala
Opetuskieli: englanti

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää etnografisten menetelmien erityisluonteen antropologiassa. Hän käsittää kenttätyön prosessina ja osaa organisoida sen eri osatekijöitä. Opiskelija saa ensi käden kokemusta havaintojen, haastatteluiden, valokuvien, kirjallisten asiakirjojen, artefaktien ja muun etnografisen aineiston keräämisestä ja analysoimisesta. Hän osaa tulkita etnografista aineistoa ja ymmärtää sen vaikutuksen etnografiseen tulkintaan ja vertailevaan tietoon.

3.periodi

Antropologit kehittävät tarkkarajaisen etnografisen tutkimuksen pohjalta teorioita, joilla pyritään selittämään eri puolilla maailmaa esiintyvien kulttuuristen ilmiöiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Tätä yksityiskohtaiseen etnografiseen aineistoon pohjautuvaa, laaja-alaisempiin ja yleisluontoisempiin teorioihin tähtäävää teorianmuodostusta kutsutaan etnologiaksi. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu erinäisiin etnografisiin tapausesimerkkeihin kirjallisuuden, elokuvien ja luentojen muodossa. Näiden esimerkkien kautta tutustutaan teorioihin, joita sosiaali- ja kulttuuriantropologit ovat kehittäneet kuvaamaan ja ymmärtämään ihmisiä näiden kaikessa moninaisuudessa.

- Robben, Antonius C.G.M. ja Jeffrey Sluka (2012): Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. Blackwell Publishing.

- Wife, Wayne (2005): Doing Fieldwork. Ethnographic Methods for Research in Developing Countries and Beyond, Palgrave Macmillan.

- Muuta opettajan ilmoittamaa kirjallisuutta sekä av- ja internet-aineistoa

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Luentokurssi, johon kuuluu kirjallisuutta, ryhmätyötehtäviä ja käytännön harjoituksia