Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.9.2019 klo 09:00 - 9.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 19.10.2019
09:00 - 13:00

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää etnografisten menetelmien erityisluonteen antropologiassa. Hän käsittää kenttätyön prosessina ja osaa organisoida sen eri osatekijöitä. Opiskelija saa ensi käden kokemusta havaintojen, haastatteluiden, valokuvien, kirjallisten asiakirjojen, artefaktien ja muun etnografisen aineiston keräämisestä ja analysoimisesta. Hän osaa tulkita etnografista aineistoa ja ymmärtää sen vaikutuksen etnografiseen tulkintaan ja vertailevaan tietoon.

3.periodi

Antropologit kehittävät tarkkarajaisen etnografisen tutkimuksen pohjalta teorioita, joilla pyritään selittämään eri puolilla maailmaa esiintyvien kulttuuristen ilmiöiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Tätä yksityiskohtaiseen etnografiseen aineistoon pohjautuvaa, laaja-alaisempiin ja yleisluontoisempiin teorioihin tähtäävää teorianmuodostusta kutsutaan etnologiaksi. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu erinäisiin etnografisiin tapausesimerkkeihin kirjallisuuden, elokuvien ja luentojen muodossa. Näiden esimerkkien kautta tutustutaan teorioihin, joita sosiaali- ja kulttuuriantropologit ovat kehittäneet kuvaamaan ja ymmärtämään ihmisiä näiden kaikessa moninaisuudessa.

- Robben, Antonius C.G.M. ja Jeffrey Sluka (2012): Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. Blackwell Publishing.

- Wife, Wayne (2005): Doing Fieldwork. Ethnographic Methods for Research in Developing Countries and Beyond, Palgrave Macmillan.

- Muuta opettajan ilmoittamaa kirjallisuutta sekä av- ja internet-aineistoa

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthanian saleissa (Yliopistonkatu 3) lauantaisin klo 9–13.
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

Luentokurssi, johon kuuluu kirjallisuutta, ryhmätyötehtäviä ja käytännön harjoituksia