Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.2.2020 klo 09:00 - 9.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 18.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 25.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 1.4.2020
10:15 - 11:45
Pe 17.4.2020
12:15 - 13:45
Ke 22.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.4.2020
10:15 - 11:45

Muu opetus

12.03. - 02.04.2020 To 14.15-15.45
06.04.2020 Ma 10.15-11.45
23.04.2020 To 14.15-15.45
30.04.2020 To 08.15-09.45
Opetuskieli: suomi
11.03. - 01.04.2020 Ke 12.15-13.45
07.04.2020 Ti 10.15-11.45
22.04. - 29.04.2020 Ke 12.15-13.45
Opetuskieli: suomi
11.03. - 01.04.2020 Ke 10.15-11.45
17.04.2020 Pe 12.15-13.45
22.04. - 29.04.2020 Ke 10.15-11.45
Opetuskieli: suomi
11.03. - 01.04.2020 Ke 14.15-15.45
17.04.2020 Pe 10.15-11.45
22.04. - 29.04.2020 Ke 14.15-15.45
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee yhteiskunnan muutoksen tilastollisen analyysin perusvälineet ja omaa hyvän tilastojen lukutaidon. Opiskelija osaa tuottaa ja tulkita deskriptiivisiä tilastoja ja hallitsee tilastollisen analyysin peruskäsitteet. Opiskelija osaa arvioida tilastojen luotettavuutta ja ongelmia.

Opintojakso kattaa keskeiset tilastotyypit ja tilastolliset käsitteet (keskitunnusluvut, hajonta, testisuureet, tilastollisen päättelyn perusteet ja tilastollinen merkitsevyys) ohjelman tieteenalojen kannalta tärkeiden esimerkkiaineistojen ja tilastotyppien kautta. Käsitellään mm. mittaaminen, reliabiliteetti ja validiteetti, kyselytutkimukset, ristiintaulukointi, indeksit, korrelaatiokerroin, aikasarjat, lineaarisen regressioanalyysin perusteet, taulukoiden ja kuvaajien laatiminen ja esittäminen, tilasto-ohjelmien käytön perusteet.

Feinstein, Charles H. & Thomas, Mark: Making History Count: A primer in quantitative methods for historians. Cambridge University Press 2002. (Adobe e-kirja saatavilla).

Muu soveltuva kirjallisuus, erityisesti tieteelliset artikkelit e-lehdissä.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia

Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät