Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.12.2019 klo 09:00 - 16.1.2020 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 16.1.2020
12:15 - 13:45
To 23.1.2020
12:15 - 13:45
To 30.1.2020
12:15 - 13:45
To 6.2.2020
12:15 - 13:45
To 13.2.2020
12:15 - 13:45
To 20.2.2020
12:15 - 13:45
To 27.2.2020
12:15 - 13:45
To 12.3.2020
12:15 - 13:45
To 19.3.2020
12:15 - 13:45
To 26.3.2020
12:15 - 13:45
To 2.4.2020
12:15 - 13:45
To 16.4.2020
12:15 - 13:45
To 23.4.2020
12:15 - 13:45
To 30.4.2020
12:15 - 13:45

Kuvaus

Mahdolliset osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittain julkaistavassa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää antropologisen nykytutkimuksen tärkeimmät lähestymistavat ja niiden merkityksen eri puolilla maailmaa asuvien kansojen nykyisen ja historiallisen tilanteen ymmärtämisessä. Opiskelija ymmärtää, miten antropologian käsitteelliset lähestymistavat ovat ajan myötä kehittyneet ja muuttuneet. Lisäksi hän osaa kuvailla ne teemat ja käsitteelliset lähestymistavat, joita on erityisesti painotettu tietyillä etnografisilla alueilla. Opiskelija osaa vertailla erilaisia lähestymistapoja ja kuvailla niiden välisiä eroja, minkä lisäksi hän ymmärtää analyysin ja kuvailun välisen suhteen. Opiskelija on tietoinen moraalisista ja eettisistä keskusteluista, jotka koskevat antropologisen tutkimuksen käytäntöjä.

Opintojakso tarkastelee kaikkia antropologian tärkeimpiä teoreettisia näkökantoja ja niiden kehittymistä sekä niihin liittyvässä keskustelussa käsiteltyjä pääteemoja. Näihin teemoihin kuuluu erilaisia näkökulmia seuraaviin aihealueisiin: sukulaisuus ja muut sosiaalisten suhteiden muodot; politiikka ja poliittiset ideologiat, rakenteet ja järjestöt; taloudelliset suhteet ja vaihdot; kehollisen elämän sosiaaliset ja kulttuurilliset osatekijät; sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, uskontoon, uskomuksiin ja maailmankatsomuksiin liittyvät antropologiset lähestymistavat sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen muutos. Opintojakso käsittelee myös sekä antropologian että ylipäänsä yhteiskuntatieteiden tärkeimpiä teoreettisia näkökulmia.

Opintojakson aikana tarkastellaan antropologian alan merkittävimpiä kiistakapuloita ja keskusteluja siitä, miten joitakin näistä teemoista on järkevintä tutkia, sekä näiden keskustelujen laajempaa asiayhteyttä. Tällöin perehdytään sellaisiin tapauksiin, joissa tietyt kansat tai alueet ovat joutuneet joidenkin tällaisten väittelyiden polttopisteeseen (esim. rituaalit ja performanssi Afrikassa, kolonialismi ja nykyaikaisuus Intiassa, sukupuoli Melanesiassa, myytit ja poliittinen talous Latinalaisessa Amerikassa, ympäristöasiat Kaakkois-Aasiassa, politiikka ja poliittiset suojelijat Euroopassa). Samalla tarkastellaan eri alueiden välisiä muuttuvia suhteita ja sitä, miten ne ovat vaikuttaneet antropologisen tutkimuksen painopistealueisiin.

Kirjallisuuskuulustelussa tenttivät teokset:

  • Boddy, J. P., kirjoittaja (1989). Wombs and alien spirits : women, men, and the Zār cult in northern Sudan. Madison, University of Wisconsin Press.
  • Mauss, M. (1990). The gift : the form and reason for exchange in archaic societies. London, Routledge. (suom. Mauss, M., (1999). Lahja : vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa. Helsinki, Tutkijaliitto.)
  • Kuklick, Henrika, (ed.) 2008. A new history of anthropology Oxford: Blackwell.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Luentokurssi, johon kuuluu ryhmäkeskusteluita ja kirjallisia tehtäviä