Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Luentokurssi on pakollinen kehitysmaatutkimuksen opintosuunnan opiskelijoille. Mahdolliset osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittain julkaistavassa opetusohjelmassa.

Opintojakso tarkastelee kehitysmaiden yhteiskunnallista todellisuutta pyrkimällä ymmärtämään jokapäiväisen elämän moninaisuutta globaalin etelän asukkaiden kokemuksina. Opintojakso keskittyy yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, sosiokulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden ja jälkikolonialismin peruskäsitteiden kautta.

Periodi 2

Opintojakso koostuu luennoista sekä keskusteluista, joissa käsitellään kirjallisuusvaatimuksiin kuuluvia artikkeleita ja yhtä kaunokirjallista teosta. Opintojakso tarkastelee läheltä tutkimuksen kohteena olevien ihmisten maailmankatsomusta ja arkipäivää sekä pyrkii tunnistamaan heidän suhteensa laajempiin politiikan ja talouden prosesseihin. Käsiteltävät teemat voivat liittyä muun muassa seuraaviin kattavampiin aihealueisiin: elinkeinot (esim. maankäyttöoikeus, työ ja työttömyys, teollisuustyö, lapsityö), yhteiskunta ja kulttuurit (esim. kosmologia, uskonto ja politiikka, intersektionaalisuus ja kosmopolitanismi, kieli ja koulutus), ympäristö ja paikan luominen (esim. tila, paikka, luonto, luonnonvarojen käyttö, oikeudet ja riistäminen), valtiot, valta ja kansalaisuus (esim. valtiovalta, byrokratia ja valtion kulttuuri, poliittinen subjektiivisuus, kansalaisuus ja kaupungin palveluiden käytettävyys). Teemoja tarkastellaan yhdistämällä viimeaikaista tutkimusta antropologian, kehitysmaatutkimuksen, kasvatustieteen, sukupuolentutkimuksen, poliittisen ekologian ja ihmismaantieteen saralla jonkun tunnetun jälkikolonialistisen kirjailijan yhteiskunnallista todellisuutta käsittelevään kaunokirjalliseen teokseen.

Luento- ja monimuoto-opetuksen kirjallisuus:

Tieteelliset artikkelit, videot ja elokuvat sekä seuraavat teokset:

- Yksi kaunokirjallinen teos: esim. Chimamanda Ngozi Adichie, Half of a Yellow Sun

- Murray Li, Tania. 2014. Introduction. teoksessa Land’s End. Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Durham: Duke University Press.

- Ferguson, James. 2014. Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution. Durham: Duke University Press.

- Tuttle, Carolyn. 2012. Mexican Women in American Factories: Free Trade and Exploitation on the Border. Austin: University of Texas Press.


- Marisol de la Cadena. 2015. Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds. Durham: Duke University Press.

- Auyero Javier ja Débora Alejandra Swistun. 2009. Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown. Oxford: Oxford University Press.

Kirjallisuuskuulustelun kirjallisuus:

· Murray Li, Tania. 2014. Introduction. teoksessa Land’s End. Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Durham: Duke University Press.

· Ferguson, James. 2014. Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution. Durham: Duke University Press.

· Marisol de la Cadena. 2015. Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds. Durham: Duke University Press.

· Auyero Javier ja Débora Alejandra Swistun. 2009. Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown. Oxford: Oxford University Press.

Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

a) Seminaarit ja ryhmätyöt tai verkko-opiskelu sekä siihen liittyvä kirjallisuus ja tehtävät (yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opiskelijat)

b) Kirjallisuuskuulustelu

Vuosittaiset suoritusvaihtoehdot täsmennetään opetusohjelmassa.