Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.10.2019 klo 09:00 - 16.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Masters Level (compulsory for Masters students in Development Studies)

Kurssin aikana opiskelija saavuttaa analyyttiset taidot politiikka-analyysissä sekä syvällisemmän käsityksen kehitysinterventioiden teoreettisista lähestymistavoista. Opiskelija oppii myös tuntemaan EU:n ja sen jäsenmaiden kehityspolitiikkoja sekä saa käytännölliset ja sosiaaliset taidot keskustella näistä aiheista. Lisäksi opiskelija harjaantuu pohtimaan erilaisten kehitysinterventioiden vaikutuksia sosiaalisen muutoksen ja oikeudenmukaisuuden kannalta.

Periodi: 1

Tämä kurssi käsittelee kehityspolitiikkoja ja kehitysinterventioiden muotoja sekä näiden vaikutuksia kehitysmaiden yhteiskunnallisiin muutosprosesseihin. Kehitysmaatutkimuksen opintosuunnan opiskelijat valmistavat kurssin yhteydessä henkilökohtaisen maisteriopintojen opintosuunnitelman (HOPS).

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista: http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/

· Chris Alden et al.: Foreign policy analysis: new approaches (E-book)

· Arjan de Haan: How the aid industry works: an introduction to international development (E-book).

· Maurizio Carbone: The European Union and International Development – The politics of foreign aid. (E-book)

· Stefan Gänzle, Sven Grimm and Davina Makhan (Eds.): The European Union and Global Development – An ‘Enlightened Superpower’ in the Making?

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Huom. Examinarium-tentti avoinna ainoastaan Kehitysmaatutkimuksen perusopintoja (25 op) täydentäville opiskelijoille, joilla se korvaa aiemman opintojakson Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö (990136).

Luennot ja seminaari