Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.10.2020 - 31.12.2020
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Luentokurssi 18.1.2021 - 1.3.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Yleinen tentti 26.9.2020 - 26.9.2020
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 30.5.2020 - 30.5.2020
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 25.4.2020 - 25.4.2020
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 4.4.2020 - 4.4.2020
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Luentokurssi 16.1.2020 - 27.2.2020
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 14.12.2019 - 14.12.2019
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 30.11.2019 - 30.11.2019
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 19.10.2019 - 19.10.2019
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 21.9.2019 - 21.9.2019
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Luentokurssi 27.5.2019 - 28.5.2019
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 16.2.2019 - 16.2.2019
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 19.1.2019 - 19.1.2019
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 27.10.2018 - 27.10.2018
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 29.9.2018 - 29.9.2018
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 5.5.2018 - 5.5.2018
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 7.4.2018 - 7.4.2018
Taloudellinen eriarvoisuus 5 Cr Luentokurssi 30.10.2017 - 11.12.2017

Kohderyhmä

Talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan maisteriopiskelijoille ja opetusohjelman ilmoittamissa rajoissa muille Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Mahdolliset suositeltavat edelliset opinnot: Kandidaattiohjelmaan kuuluvat kvantitatiiviset menetelmät

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeiset taloudellisen eriarvoisuuden käsitteet, taustat ja teoriat. Lisäksi oppilas on tutustunut merkittävimpiin empiirisiin tuloksiin tulo- ja varallisuuseroista. Opiskelija pystyy analysoimaan taloudellisen eriarvoisuuden kysymyksiä ja osallistumaan niitä koskevaan keskusteluun uusimman tutkimuksen ja sen tarkastelutapojen pohjalta. Opintokokonaisuus harjaannuttaa kriittiseen ajatteluun ja argumentaatioon. Lisäksi opintokokonaisuus edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä tieteellisen tiedon soveltamista.

Ajoitus

Periodi 2

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan taloudellista eriarvoisuutta useista laajoista näkökulmista. Opintojaksolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: 1) taloudellisen eriarvoisuuden monet ulottuvuudet, historia ja talouskasvu, 2) tuloerot, 3) varallisuuserot, 4) mahdollisuuksien tasa-arvo, 5) globaali tulonjako, 6) tulo- ja varallisuuserot Suomessa 1800-luvulta nykypäivään.

Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

· Piketty, Thomas: Pääoma 2000-luvulla. 2016. In English: Thomas, Piketty: Capital in the Twenty-First Century. 2014.

· Milanovic, Branko: Tuloerot globalisaation aikakaudella. Vastapaino 2017. In English: Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization. 2016.

Artikkelit

o Roine, Jesper & Waldenström, Daniel (2015): “Long-run Trends in the Distribution of Income and Wealth”. Handbook of Income Distribution 2A, s. 469-510. Saatavilla Waldenströmin kotisivuilta: http://www.uueconomics.se/danielw/Research_files/Long-run%20trends%20Handbook%20ID%20North-Holland%202015.pdf

· Jäntti, M. & Riihelä M. & Sullström, R. & Tuomala, M (2010): “Trends in Top Income Shares in Finland”. Eds. Atkinson & Piketty: Top Incomes a Global Perspective (2010), 371-447. Saatavilla World Wealth and Income Database sivuilta (http://wid.world/) http://wid.world/document/janti-markus-riihela-marja-sullstrom-risto-and-tuomala-matti-2010-trends-in-top-income-shares-in-finland-in-atkinson-a-b-and-piketty-t-editors-top-incomes-a-global-perspective/

Lähiopetukseen sisältyvä pakollinen kirjallisuus

Atkinson, Anthony B. & Bourguignon, Francois: Handbook of Income Distribution SET vols. 2A-2B. Handbooks in Economics, 2015

Smeeding, Timothy M. ; Nolan, Brian ; Salverda, Wiemer: The Oxford handbook of economic inequality. Oxford University Press, 2009.

A. B. Atkinson, Francois (EDT) Bourguignon, A. B. (EDT) Atkinson: Handbook of Income Distribution. Handbooks in Economics, 2000.

(On e-kirjoina)

Muu soveltuva kirjallisuus, erityisesti tieteelliset artikkelit e-lehdissä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Toteutus

a) Lähi- tai verkko-opetuksena toteutettava opetus ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Kirjallisuuskuulustelu