Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
4.4.2019 klo 09:00 - 23.5.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 27.5.2019
10:15 - 16:45
Ti 28.5.2019
10:15 - 16:45

Kuvaus

Talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan maisteriopiskelijoille ja opetusohjelman ilmoittamissa rajoissa muille Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Opiskelija ymmärtää keskeiset taloudellisen eriarvoisuuden käsitteet, taustat ja teoriat. Lisäksi oppilas on tutustunut merkittävimpiin empiirisiin tuloksiin tulo- ja varallisuuseroista. Opiskelija pystyy analysoimaan taloudellisen eriarvoisuuden kysymyksiä ja osallistumaan niitä koskevaan keskusteluun uusimman tutkimuksen ja sen tarkastelutapojen pohjalta. Opintokokonaisuus harjaannuttaa kriittiseen ajatteluun ja argumentaatioon. Lisäksi opintokokonaisuus edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä tieteellisen tiedon soveltamista.

2. periodi.

Opintojaksolla tarkastellaan taloudellista eriarvoisuutta useista laajoista näkökulmista. Opintojaksolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: 1) taloudellisen eriarvoisuuden monet ulottuvuudet, historia ja talouskasvu, 2) tuloerot, 3) varallisuuserot, 4) mahdollisuuksien tasa-arvo, 5) globaali tulonjako, 6) tulo- ja varallisuuserot Suomessa 1800-luvulta nykypäivään.

Kirjallisuus

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

· Piketty, Thomas: Pääoma 2000-luvulla. 2016. In English: Thomas, Piketty: Capital in the Twenty-First Century. 2014.

· Milanovic, Branko: Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization. 2016.

· Artikkelit

o Roine, Jesper & Waldenström, Daniel (2015): “Long-run Trends in the Distribution of Income and Wealth”. Handbook of Income Distribution 2A, s. 469-510. Saatavilla Waldenströmin kotisivuilta: http://www.uueconomics.se/danielw/Research_files/Long-run%20trends%20Handbook%20ID%20North-Holland%202015.pdf

· Jäntti, M. & Riihelä M. & Sullström, R. & Tuomala, M (2010): “Trends in Top Income Shares in Finland”. Eds. Atkinson & Piketty: Top Incomes a Global Perspective (2010), 371-447. Saatavilla World Wealth and Income Database sivuilta (http://wid.world/) http://wid.world/document/janti-markus-riihela-marja-sullstrom-risto-and-tuomala-matti-2010-trends-in-top-income-shares-in-finland-in-atkinson-a-b-and-piketty-t-editors-top-incomes-a-global-perspective/

Lähiopetukseen sisältyvä pakollinen kirjallisuus

Atkinson, Anthony B. & Bourguignon, Francois: Handbook of Income Distribution SET vols. 2A-2B. Handbooks in Economics, 2015

Smeeding, Timothy M. ; Nolan, Brian ; Salverda, Wiemer: The Oxford handbook of economic inequality. Oxford University Press, 2009.

A. B. Atkinson, Francois (EDT) Bourguignon, A. B. (EDT) Atkinson: Handbook of Income Distribution. Handbooks in Economics, 2000.

(On e-kirjoina)

Muu soveltuva kirjallisuus, erityisesti tieteelliset artikkelit e-lehdissä.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Professori Markus Jäntti opettaa toukokuussa intensiivijaksolla 27.-28.5. intensiivikurssin aiheesta ”Taloudellinen eriarvoisuus”. Kurssiin kuuluu kontaktiopetuksen (5 h / päivä) ohella myös runsaasti itsenäisiä tehtäviä. Kurssi korvaa talous- ja sosiaalihistorian suuntautumisvaihtoehdon maisterivaiheen opintojakson YMT-3502 Taloudellinen eriarvoisuus, 5 op. Kurssi on kuitenkin mahdollista sisällyttää myös jatko-opintoihin, tohtorikoulutettaville on osittain eriytetty ohjelma. Kurssi on avoin myös maisteriohjelman muiden suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoille sekä muiden ohjelmien kuten taloustieteen ohjelman opiskelijoille. Kurssin voivat siis käydä tiedekunnan maisteriopiskelijat ja jatko-opiskelijat. Kurssi on orientaatioltaan taloustieteellinen ja kvantitatiivinen, mutta pitkän aikavälin muutokseen liittyviä aineistoja ja kirjallisuutta hyödyntävä. Opetuskieli on suomi.

a) Lähi- tai verkko-opetuksena toteutettava opetus ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Kirjallisuuskuulustelu