Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kohderyhmä

Kurssi on ensisijaisesti talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan/pääaineen opiskelijoille, mutta myös muut yhteiskunnallisen muutoksen ja valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmien opiskelijat ovat tervetulleita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata taloudellisen eriarvoisuuden historialliset kehityskulut sekä selittää eriarvoisuuden keskeiset käsitteet ja teoriat. Lisäksi opiskelija osaa tulkita viimeisintä tutkimustietoa sekä suhteuttaa niitä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Kurssilla harjoitetaan myös opiskelijan kykyä kerätä, yhdistellä ja analysoida aiheisiin liittyviä aineistoja ja tutkimuksia.

Sisältö

Kurssilla käsitellään taloudellista eriarvoisuutta useista eri näkökulmista. Kurssilla on 7 teemaviikkoa:

1. Johdanto taloudelliseen eriarvoisuuteen
2. Historia ja talouskasvu
3. Globaali tulonjako
4. Köyhyys
5. Tuloerot
6. Varallisuuden keskittyminen
7. Mahdollisuuksien tasa-arvo

Suoritustavat

- Teemaviikko koostuu ennakkotehtävistä, luento-osuudesta sekä harjoitustehtävistä
- 6 ennakkotehtävää. Ennakkotehtävät palautetaan moodleen ennen luentoja.
- Loppuessee / pienitutkielma
- Loppuesseestä annettava vertaispalaute
- Itsearviointi

Kurssilla käytetään käänteistä opetusta: ennen jokaista opetuskertaa opiskelijoiden tulee perehtyä ennakkomateriaaliin sekä palauttaa sovitut ennakkotehtävät. Ennakkomateriaalina voi olla muun muassa tieteellisiä artikkeleita, ajankohtaisia uutisia, blogi-kirjoituksia ja videoita. Materiaalien jakaminen tapahtuvat moodle-alueella.

Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien palauttamista annetun aikataulun mukaan.

Ilmoittaudu
12.12.2019 klo 09:00 - 16.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 16.1.2020
14:15 - 15:45
To 23.1.2020
14:15 - 15:45
To 30.1.2020
14:15 - 15:45
To 6.2.2020
14:15 - 15:45
To 13.2.2020
14:15 - 15:45
To 20.2.2020
14:15 - 15:45
To 27.2.2020
14:15 - 15:45

Kuvaus

Talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan maisteriopiskelijoille ja opetusohjelman ilmoittamissa rajoissa muille Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Opiskelija ymmärtää keskeiset taloudellisen eriarvoisuuden käsitteet, taustat ja teoriat. Lisäksi oppilas on tutustunut merkittävimpiin empiirisiin tuloksiin tulo- ja varallisuuseroista. Opiskelija pystyy analysoimaan taloudellisen eriarvoisuuden kysymyksiä ja osallistumaan niitä koskevaan keskusteluun uusimman tutkimuksen ja sen tarkastelutapojen pohjalta. Opintokokonaisuus harjaannuttaa kriittiseen ajatteluun ja argumentaatioon. Lisäksi opintokokonaisuus edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä tieteellisen tiedon soveltamista.

2. periodi.

Opintojaksolla tarkastellaan taloudellista eriarvoisuutta useista laajoista näkökulmista. Opintojaksolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: 1) taloudellisen eriarvoisuuden monet ulottuvuudet, historia ja talouskasvu, 2) tuloerot, 3) varallisuuserot, 4) mahdollisuuksien tasa-arvo, 5) globaali tulonjako, 6) tulo- ja varallisuuserot Suomessa 1800-luvulta nykypäivään.

Kirjallisuus

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

· Piketty, Thomas: Pääoma 2000-luvulla. 2016. In English: Thomas, Piketty: Capital in the Twenty-First Century. 2014.

· Milanovic, Branko: Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization. 2016.

· Artikkelit

o Roine, Jesper & Waldenström, Daniel (2015): “Long-run Trends in the Distribution of Income and Wealth”. Handbook of Income Distribution 2A, s. 469-510. Saatavilla Waldenströmin kotisivuilta: http://www.uueconomics.se/danielw/Research_files/Long-run%20trends%20Handbook%20ID%20North-Holland%202015.pdf

· Jäntti, M. & Riihelä M. & Sullström, R. & Tuomala, M (2010): “Trends in Top Income Shares in Finland”. Eds. Atkinson & Piketty: Top Incomes a Global Perspective (2010), 371-447. Saatavilla World Wealth and Income Database sivuilta (http://wid.world/) http://wid.world/document/janti-markus-riihela-marja-sullstrom-risto-and-tuomala-matti-2010-trends-in-top-income-shares-in-finland-in-atkinson-a-b-and-piketty-t-editors-top-incomes-a-global-perspective/

Lähiopetukseen sisältyvä pakollinen kirjallisuus

Atkinson, Anthony B. & Bourguignon, Francois: Handbook of Income Distribution SET vols. 2A-2B. Handbooks in Economics, 2015

Smeeding, Timothy M. ; Nolan, Brian ; Salverda, Wiemer: The Oxford handbook of economic inequality. Oxford University Press, 2009.

A. B. Atkinson, Francois (EDT) Bourguignon, A. B. (EDT) Atkinson: Handbook of Income Distribution. Handbooks in Economics, 2000.

(On e-kirjoina)

Muu soveltuva kirjallisuus, erityisesti tieteelliset artikkelit e-lehdissä.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

a) Lähi- tai verkko-opetuksena toteutettava opetus ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Kirjallisuuskuulustelu