Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.4.2020 klo 09:00 - 20.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 30.5.2020
09:00 - 13:00

Kuvaus

Talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan maisteriopiskelijoille ja opetusohjelman ilmoittamissa rajoissa muille Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Opiskelija ymmärtää keskeiset taloudellisen eriarvoisuuden käsitteet, taustat ja teoriat. Lisäksi oppilas on tutustunut merkittävimpiin empiirisiin tuloksiin tulo- ja varallisuuseroista. Opiskelija pystyy analysoimaan taloudellisen eriarvoisuuden kysymyksiä ja osallistumaan niitä koskevaan keskusteluun uusimman tutkimuksen ja sen tarkastelutapojen pohjalta. Opintokokonaisuus harjaannuttaa kriittiseen ajatteluun ja argumentaatioon. Lisäksi opintokokonaisuus edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä tieteellisen tiedon soveltamista.

2. periodi.

Opintojaksolla tarkastellaan taloudellista eriarvoisuutta useista laajoista näkökulmista. Opintojaksolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: 1) taloudellisen eriarvoisuuden monet ulottuvuudet, historia ja talouskasvu, 2) tuloerot, 3) varallisuuserot, 4) mahdollisuuksien tasa-arvo, 5) globaali tulonjako, 6) tulo- ja varallisuuserot Suomessa 1800-luvulta nykypäivään.

Kirjallisuus

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

· Piketty, Thomas: Pääoma 2000-luvulla. 2016. In English: Thomas, Piketty: Capital in the Twenty-First Century. 2014.

· Milanovic, Branko: Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization. 2016.

· Artikkelit

o Roine, Jesper & Waldenström, Daniel (2015): “Long-run Trends in the Distribution of Income and Wealth”. Handbook of Income Distribution 2A, s. 469-510. Saatavilla Waldenströmin kotisivuilta: http://www.uueconomics.se/danielw/Research_files/Long-run%20trends%20Handbook%20ID%20North-Holland%202015.pdf

· Jäntti, M. & Riihelä M. & Sullström, R. & Tuomala, M (2010): “Trends in Top Income Shares in Finland”. Eds. Atkinson & Piketty: Top Incomes a Global Perspective (2010), 371-447. Saatavilla World Wealth and Income Database sivuilta (http://wid.world/) http://wid.world/document/janti-markus-riihela-marja-sullstrom-risto-and-tuomala-matti-2010-trends-in-top-income-shares-in-finland-in-atkinson-a-b-and-piketty-t-editors-top-incomes-a-global-perspective/

Lähiopetukseen sisältyvä pakollinen kirjallisuus

Atkinson, Anthony B. & Bourguignon, Francois: Handbook of Income Distribution SET vols. 2A-2B. Handbooks in Economics, 2015

Smeeding, Timothy M. ; Nolan, Brian ; Salverda, Wiemer: The Oxford handbook of economic inequality. Oxford University Press, 2009.

A. B. Atkinson, Francois (EDT) Bourguignon, A. B. (EDT) Atkinson: Handbook of Income Distribution. Handbooks in Economics, 2000.

(On e-kirjoina)

Muu soveltuva kirjallisuus, erityisesti tieteelliset artikkelit e-lehdissä.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthanian saleissa (Yliopistonkatu 3) lauantaisin klo 9–13.
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

a) Lähi- tai verkko-opetuksena toteutettava opetus ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Kirjallisuuskuulustelu