Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kriisit, konfliktit ja murrokset 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.9.2020 - 31.12.2020
Kriisit, konfliktit ja murrokset 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 2.1.2021 - 31.5.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Crisis, conflicts and revolutions as complex emergencies 5 Cr Kurssi 4.9.2019 - 18.10.2019
Kriisit, konfliktit ja murrokset 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 14.1.2019 - 10.3.2019
Crisis, conflicts and revolutions 5 Cr Kurssi 14.1.2019 - 22.2.2019
Kriisit, konfliktit ja murrokset 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 3.9.2018 - 28.10.2018
Kriisit, konfliktit ja murrokset 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 15.1.2018 - 31.5.2018
Kriisit, konfliktit ja murrokset 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.8.2017 - 31.12.2017

Kohderyhmä

Talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan maisteriopiskelijoille ja opetusohjelman ilmoittamissa rajoissa muille Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa hahmottaa erilaisten historiallisten kriisien, konfliktien ja murrosten erilaiset tyypit ja osaa analysoida niiden rakenteellisia taustasyitä, prosesseja sekä lyhyt- että pitkäaikaisia vaikutuksia. Hän osaa analysoida niiden merkityksiä yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan tutustumalla kansainvälisen kriisi- ja konfliktitutkimuksen keskeiseen kirjallisuuteen sekä perehtymällä eräiden keskeisten kriisien syntyyn, kehitykseen ja vaikutuksiin.

Oppimateriaali

Kirjallisuus (pakollinen):

· Hämeen-Anttila & Katajala & Sihvola & Hetemäki: Kaikki syntyy kriisistä.

· Ó Gráda: Famines in history. Princeton Up 2009

· Bookchin, Murray: The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Oakland 2007

· Chaliand, Gérard: A Global History of War: From Assyria to the Twenty-First Centrury. University of California Press 2014.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Toteutus

a) Teemaseminaari pienryhmässä

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät