Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.8.2017 klo 09:00 - 30.12.2017 klo 23:59

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan maisteriopiskelijoille ja opetusohjelman ilmoittamissa rajoissa muille Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa hahmottaa erilaisten historiallisten kriisien, konfliktien ja murrosten erilaiset tyypit ja osaa analysoida niiden rakenteellisia taustasyitä, prosesseja sekä lyhyt- että pitkäaikaisia vaikutuksia. Hän osaa analysoida niiden merkityksiä yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden näkökulmasta.

Opintojakso toteutetaan tutustumalla kansainvälisen kriisi- ja konfliktitutkimuksen keskeiseen kirjallisuuteen sekä perehtymällä eräiden keskeisten kriisien syntyyn, kehitykseen ja vaikutuksiin.

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu tenttiin ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/

Kirjallisuus (pakollinen):

· Hämeen-Anttila & Katajala & Sihvola & Hetemäki: Kaikki syntyy kriisistä.

· Ó Gráda: Famines in history. Princeton Up 2009

· Bookchin, Murray: The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Oakland 2007

· Chaliand, Gérard: A Global History of War: From Assyria to the Twenty-First Centrury. University of California Press 2014.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

a) Teemaseminaari pienryhmässä

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät